Олимпийг бүтээгдэхүүнээ таниулах индэр болгох нь

Олимпийн наадмаар бүх хүний харц тамирчид дээр байхад өөрийн бүтээгдэхүүнийг гаргаж ирэх нь түүнийгээ сурталчлах гол платформ болж болдог. Bloomberg TV Mongolia-ийн Технологийн цаг булангаар өнөөдөр олимпийн үеэр танилцуулсан зарим шинэ технологиуд байсныг хөндлөө.

Уг видеоны албан ёсны холбоосууд: