Canavar
Demet
11

Bir şeyde taraf isen diğer taraf hakkında da bilgin olmalı. Çünkü tanımadığın bir şeye/kişiye kin güdemezsin ya da karşı çıkamazsın ki bunu yapıyorsan büyüktür kavramına dahil olacağım senin yanında. Çünkü bu koyunluk, baş eğmişlik, sorgulamadan kabulleniştir. Sen aslında düşünmüyor, birilerinin senin yerine düşünmesinin konforlu uyuşukluğunda kaybolmayı tercih ediyorsundur.

Sorgulamalı, sormalısın. Farkı o zaman fark edebilirsin hayvan başlığı altında konumlandırılanın aslında sen olmadığını ve öylelerinin de yok olmadığını. Bu dünyada hiçbir şey boşuna değildir, bir bildiği vardır insanların ya da dogmatiktir bazı şeyler deme! Tabi bunları ömür törpüsü de yapma. Dinginliğini fark edene kadar sor, çokta abartma.

Taraf olma demiyorum, bilinçli o tarafta dur ve zaten fark edeceksin durduğun tarafından bir süre sonra seni o kadarda iyi temsil etmediğini birçok şeyini kabullendiğini. Seçimli demokrasi de olur böyle şeyler. Kötünün iyisi ile idare edeceksin. Bu bir parti olabilir, bir takım, bir film.

O zaman hayal et, hayal gücünde kendi ütopyanı yarat, buna ne dersin?

Belkide gerçeklersin.

*Tüm “Sen”ler düşünmeden taraf olanlara karşılık gelmektedir.

Güzel bir yazıydı, bana aktardıklarını bende kendi dilimce yazmak istedim :)

Like what you read? Give Can Uzun a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.