รู้จักกับ Higher-order component

Higher-order component (HOC) คืออะไร ?

มันคือ function ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถให้กับ component ครับ คือเราสามารถส่ง component เข้าไปใน function แล้วจะได้ component ใหม่ที่เสริมความสามารถเรียบร้อยแล้ว จะว่าไปมันก็คือการตีบวก component นี่เองแหละ

การใช้งานจะประมาณนี้

const EnhancedComponent = higherOrderComponent(WrappedComponent)

เจ้า Higher-order component เนี่ย มันเป็นวิธีการนะครับ ไม่ใช่ฟีจเจอร์ของ React แต่อย่างใด

ข้อดีของมันคืออะไร ?

  • แยก logic ออกจาก component — สังเกตว่า component ที่เราส่งเข้าไปมันจะเป็น component เดิมๆ ไม่ได้มี logic อะไรเพิ่มขึ้น เพราะส่วน logic ที่เพิ่มขึ้นจะไปอยู่ใน HOC แทน
  • สามารถ reuse HOC ได้ — หลายๆ component ที่มี logic บางอย่างคล้ายๆกัน เราสามารถเขียนเป็น HOC ได้ แล้วถ้าอยากเสริมความสามารถให้กับ component ไหนก็แค่โยนเข้าไปใน HOC เลย

ตัวอย่าง HOC ที่พบเจอได้บ่อยๆ

  • connect ใน react-redux
  • qraphql ใน react-apollo

ลองเขียน HOC กันสักหน่อย

เมื่อไม่นานได้มีโอกาสทำ workshop ก็เลยลองเอามาเขียนในนี้ดูนะครับ โดยโจทย์คือ เราจะเสริมความสามารถให้ component มี loading เมื่อยังโหลดข้อมูลไม่เสร็จกันครับ ประมาณนี้

const WithLoadingComponent = withLoadingHOC(Component)

ลองเอาโค้ดจาก repository นี้ไปดูประกอบได้นะครับ ที่ branch master จะเป็นโค้ดธรรมดาที่ยังไม่มี loading นะครับ เริ่มทำจาก branch นี้ได้เลย

นี่คือหน้าตาของ component ที่เราจะเอาไปเพิ่ม loading ครับ ชื่อว่า <CommentList /> โดย component นี้จะรับ props ชื่อว่า comments ที่เป็น array ของ comment เข้ามาแสดงผล

<CommentList />

แต่ระหว่างที่กำลังขอข้อมูล comment เนี่ย หน้าเว็บจะขาวๆแว็บนึงเพราะว่ามันยังโหลด comment ไม่เสร็จ เราจะใช้ HOC ในการเพิ่ม loading ให้กับ component กันครับ เริ่มต้นคือเราจะแก้ <CommentList /> ให้ใช้ HOC แบบนี้ครับ

และเราจะสร้าง HOC ขึ้นมาแบบนี้

เราก็จะเสริมความสามารถให้กับ component โดยมี loading ให้เมื่อยังไม่มี comment นะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างการใช้ HOC แบบง่ายๆนะครับ เราสามารถเอาไปใช้กับงานจริงๆได้เยอะเลย


สามารถเข้าไปดูโค้ดที่เพิ่ม HOC เสร็จแล้วได้ที่นี่ครับ หรือที่ branch checkpoint/cp2-makes-hoc-reusable ครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.