Придбання Авто

Гарантійні терміни та умови

Придбавши новий автомобіль тієї чи іншої марки у офіційного дилера власник завжди розраховує, що протягом гарантійного терміну будь-який виявлений недолік транспортного засобу буде швидко і якісно усунуто за рахунок продавця або виробника.

Проте, щоб уникнути неприємних «сюрпризів» згодом, майбутньому щасливому власнику необхідно подбати ще на етапі придбання авто.

Перш за все варто уважно ознайомитись із гарантійними умовами, які, як правило, зазначаються в договорі купівлі-продажу або оформлені як окремий додаток до нього. Інколи, гарантійні умови або їх частина містяться також і у сервісній книжці.

Ось як законодавство визначає одне із основних понять гарантійних умов:

гарантійний термін експлуатації — термін, протягом якого за умови дотримання Споживачем вимог експлуатаційної документації на ДТЗ гарантується його використання за призначенням і протягом якого Виробник (Продавець) виконує гарантійні зобов’язання. Призначення ДТЗ визначається у експлуатаційній документації, яка додається до нього.

Часто гарантійний термін визначається не тільки певним часовим проміжком, а також і граничним пробігом автомобілем. Тому, закінчення гарантійного терміну пов’язане із правилом першої події — залежно від того, що відбудеться раніше, — пройде час чи показники одометра дійдуть до необхідної відмітки.

Закінчення гарантійного терміну означає вичерпання дії гарантійних зобов’язань виробника (продавця). І якщо припинення гарантійних обов’язків виробника (продавця) через досягнення певного пробігу є однозначним, то гарантійний термін експлуатації транспортного засобу може бути продовжено. Зокрема, гарантійний термін експлуатації автомобіля збільшується на час гарантійного ремонту автомобіля. Хоча, авторизовані станції технічного обслуговування часто не приймають цю обставину до уваги і безпідставно відмовляють у проведенні гарантійного ремонту.

Також, майбутньому власнику авто варто звернути увагу на перелік деталей, на які не поширюється гарантія. Зазвичай сюди потрапляють так звані витратні матеріали: фільтри, гальмівні колодки, шини, запобіжники тощо.

Крім того, виробник (продавець) визначає перелік деталей та вузлів, гарантійний термін експлуатації яких менший, ніж гарантійний термін автомобіля. Найчастіше це акумулятор, кондиціонер, каталізатор, гальмівні диски, амортизатори та інші.

Потрібно пам’ятати, що гарантійний строк та умови можуть значно відрізнятись у різних виробників автомобілів і цей фактор варто враховувати при прийнятті рішення придбати авто.


Якщо у Вас виникли труднощі у розумінні окремих положень гарантійних умов експлуатації автомобіля — запитуйте :-)

Like what you read? Give АвтоПраво a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.