Image for post
Image for post
EU-kommisionen har nu indgået aftaler om indkøb af en milliard COVID-19 vacciner.

I dag indgik EU-kommisionen den fjerde aftale om indkøb af millioner af COVID-19 vacciner, når de engang formentlig bliver godkendt. I denne artikel kan du læse en kort opsummering af nogle af de ting vi ved om de 4 vacciner, der er indgået aftale om.

Pfizer-BioNTech

Den 11. november 2020 indgik EU-kommisionen en aftale om indkøb af 200 millioner vacciner fra Pfizer-BioNTech, samt mulighed for indkøb af yderligere 100 millioner vacciner.

Vaccinen har også kodenavnet “BNT162b2” og er en mRNA vaccine, der skal gives i 2 doser med 21 dages mellemrum. …


Image for post
Image for post
EU kommisionen indgår nu endnu en aftale med en medicinalvirksomhed om indkøb af COVID-19 vacciner. Denne gang er det Pfizer og Biontechs kommende COVID-19 vaccine som europæerne vil få mulighed for at få.

I EU bor der knap 450 millioner indbyggere, og en del af dem skal måske vaccineres mod COVID-19, når der bliver udviklet en sikker og effektiv vaccine. Der vil sandsynligvis blive rift om vaccinerne, og derfor er EU-kommisionen gået igang med at lave forhåndsaftaler med nogle medicinalvirksomheder der udvikler COVID-19 vacciner.

Senest har EU-kommisionen i dag indgået en aftale med Pfizer og Biontech, om indkøb af 200 millioner af deres kommende COVID-19 vaccine, til europæerne. Desuden vil der være mulighed for at købe yderligere 100 millioner vacciner. Det skriver både Pfizer og EU-kommisionen i en pressemeddelelse.

Angivelig skulle de 200 millioner vacciner produceres i Tyskland og Belgien, og leveringen skulle kunne startes allerede inden udgangen af 2020. Vaccinen er stadig igang med Fase 3 forsøg og er endnu ikke godkendt af lægemiddelmyndighederne, så virksomhederne får travlt. …

About

Andreas Andersen

Yngre læge. Se min blog på https://www.andreasandersen.me/. Her på Medium laver jeg opsummerende artikler om sundhedsfaglig information.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store