Adobe Фотошоп

Aдоб Фотошоп отдавна се счита за крайно необходимо софтуер за графичен дизайн. Тя се продава само по себе си, или като част от креативните инструменти на Aдоб, който включва и Илюстратор, Вътрешен дизайн и други. Основните функции на Фотошоп включват редактиране на снимки, уеб дизайн, както и създаването на елементи за всеки тип проект. Тя е също често се използва за създаване на оформления за дизайн, като постери и визитки, въпреки че илюстратор или Вътрешния дизайн са често по-добре за тези задачи.

Редактиране на снимки.

Фотошоп се нарича Фотошоп за причина … това е отличен инструмент за редактиране на снимки. Ако дизайнер подготвя цифров или сканирана снимка, за използване в проекта, независимо дали това е един сайт, брошура, книга дизайн или опаковка, първата стъпка е често да го приведе в Фотошоп. С помощта на различни инструменти в рамките на софтуера, дизайнерът може да редактира:

Житните снимки.

Преоразмеряване на снимки.

Регулиране и правилните цветове.

Ретуш на снимки, като например “изтриване” недостатък или премахване на една сълза или да се откаже.

Нанесете голям избор на филтри като “акварел” за специални ефекти и стилове.

Оптимизиране на снимки за мрежата, като изберете файлови формати и намаляване на размера на файла.

Запазване на снимки в различни формати за използване в печатни проекти.

Използвайте своята креативност, за да извърши безброй задачи.

Дизайн на Уебсайт.

Фотошоп е най-предпочитаното средство за много уеб дизайнери. Макар да е в състояние да изнася ХТМЛ, това често не се използва за кодови страници, а по-скоро да ги изработи, преди да преминат към етапа на кодиране. Той е общ за първи изработи плосък, нефункциониращ уебсайт в Фотошоп, и след това да вземе, че проектирането и да се създаде функциониращ уебсайт, използвайки Дриймливър, а КСС редактор, ръчно кодиране, или с помощта на различни софтуерни възможности.

Това е така, защото е лесно да се плъзнете елементи в страницата, регулиране на цветовете и добавете елементи, без да губите време за писане код, който може просто трябва да се промени по-късно. Наред със създаването на цели подредби в Фотошоп, дизайнерът може да:

Оптимизиране на графика за използване онлайн.

Нарязваме на графики в колекция от изображения (като за бар бутон).

Експортните кратните версии на графика за мишка преобръщания.

Дизайн отделните елементи като бутони или фонове.

Проект на оформлението.

Както бе споменато по-горе, софтуер, като Вътрешен дизайн и Илюстратор (между другото) е идеален за оформление, или предпечатна. Въпреки това, Фотошоп е повече от достатъчно, за правене на този вид работа. В Aдоб креативните инструменти е скъп пакет, така че много дизайнери могат да започнат с Фотошоп и разширяват по-късно. Проекти като визитни картички, плакати, картички и брошури могат да бъдат завършени с помощта на инструментите Фотошоп тип и графични възможности за редактиране. Много печатници ще приемат Фотошоп файлове или най-малко един ПДФ, които могат да бъдат изнесени от софтуера. По-големите проекти, като например книги и брошури с множество страници трябва да се направи в други програми.

Графично Създаване.

Разработчиците на Aдоб са прекарали години създаването на инструменти и интерфейса Фотошоп, които подобряват с всяка нова версия. Възможността за създаване на собствени четки за рисуване, да добавяте ефекти, като например падащи сенки, работа със снимки, както и голямо разнообразие от инструменти направи Фотошоп чудесен инструмент за създаване на оригинални графики. Тези графики могат самостоятелни сами по себе си, или те могат да бъдат внасяни в други програми за използване във всеки тип проект. След като дизайнер майстори на Фотошоп инструменти, творчество и въображение се определи какво може да бъде създаден.

На пръв поглед, обучение Фотошоп може да изглежда като една огромна задача. Най-добрият начин да научите е от практиката, която дори може да означава изработване на проекти, за да се научат на различни инструменти и трикове. Фотошоп уроци и книги също могат да бъдат изключително полезни. Важно е да се помни, че инструментите могат да се научат един по един, и, ако е необходимо, което в крайна сметка ще доведе до усвояването на софтуера.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.