Business EXIT game

เดินทางสู่ ชัยชนะในเกมส์ธุรกิจ ด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์การทำกำไร

ในชั้นเรียนของCEOในหัวข้อBIZ EXIT GAME

เราควรกำหนด ยุทธศาสตร์ของชีวิตและธุรกิจ ไปด้วยกัน เพราะมันคือเรื่องเดียวกัน เราเชื่อมโยงสิ่งนี้ด้วยสิ่งที่เรียกว่า ความสุข ความสุขแรกคือ การมองเห็นจุดหมายปลายทาง ของการทำธุรกิจว่าเราจะพาชีวิตและธุรกิจให้เดินหน้าไปสู่จุดสูงสุดที่ตรงไหน บางครั้งเราอาจได้ยินหลายๆคนพูดถึง การนำธุรกิจเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ความหมายที่แท้จริงลึกๆคือ การกำหนดจุดหมายปลายทาง การกำหนดรูปแบบชัยชนะไว้ล่วงหน้า ตลาดหลักทรัพย์หรือรูปแบบที่ให้คนอื่นเอาเงินมาร่วมลงทุนในธุรกิจ สิ่งที่ต้องทำคืออะไรคือสิ่งที่เรียกว่า TRUST

  1. Personal Trust คนไม่ได้ซื้อในสิ่งที่คุณขาย แต่คนซื้อ Why ของคุณที่สร้างมันมา แรงบันดาลใจ ที่คุณมีต่อสิ่งที่คุณกำลังทำเป็นสิ่งสำคัญ เพราะมันไปเชื่อมโยงกับคนที่กำลังซื้อสินค้าเรา
  2. Product Trust ถ้าแรงบันดาลใจของ สินค้านั้นถูกสร้างมาเพื่อ แก้ปัญหาบางอย่างของใครบางคน เราก็ได้ใจเค้ามาเกินครึ่งล่ะครับ
  3. Company Trust ภาพของทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของบริาัทคือ คน สินค้า คนที่ประกอบไปด้วยตัวคุณ ตัวพนักงาน และสินค้าที่เป็นตัวเชื่อมโยง ตัวเรากับลูกค้า คือวิถีที่สร้าง ความเชื่อให้กับลูกค้าที่มีต่อเรา

ทั้ง 3 สิ่ง เป็นสิ่งที่ต้องสร้าง เมื่อเราสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับลูกค้าได้ เราก็สามารถสร้างมันให้กับนักลงทุนได้เช่นกัน เงินที่อยู่กับนักลงทุน ย่อมต้องหาที่ที่อยู่ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดบนความเสี่ยงที่ต่ำสุด

การออกแบบชีวิตการออกแบบธุรกิจ เพื่อส่งมอบ หรือการเชิญชวน ผู้อื่นมาร่วมดำเนินธุรกิจ บนจุดร่วมที่ดีที่สุดกับทุกๆฝ่ายคือชัยชนะของนักธุรกิจที่แท้จริง