Infinity profit program:#1

ถ้าคุณคือกัปตัน คุณต้องพาเครื่องของคุณสู่เป้าหมาย แม้นในวันที่มืดมิดที่สุด เพราะคุณรู้ดีที่สุดว่า มันมีความหมายเพียงใด ไม่เพียงความฝันของคุณแต่มันคือทุกๆคน ที่อยู่เบื้องหลังของคุณ เพราะคุณคือกัปตัน

ห้องนักบิน ที่เต็มไปด้วยเครื่องมือรายงานข้อมูลสำหรับในการบริหาร

Infinity Profit program คือโปรแกรม ที่ออกแบบมาเพื่อ วางยุทธศาสตร์การบริหารธุรกิจ ที่เน้นไปที่ การทำกำไรสูงสุด ที่แตกต่างจากอดีตคือกำไรสูงสุดสำหรับตัวเอง แต่โปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อหาจุดสมดุลย์ที่สุด ระหว่าง

C:Customer ให้ได้รับคุณค่าที่แท้จริง สูงสุดคือความพึงพอใจ

E:Employee ในฐานะทีมงาน พนักงาน ย่อมต้องการความมั่นคงสูงสุด ในการทำงาน

O:Owner ในฐานะเจ้าของธุรกิจ ที่ยอมรับความเสี่ยง ย่อมปรารถนา กำไรจากธุรกิจสูงสุด

S:Stakeholder ผู้มีส่วนร่วม ส่วนได้ส่วนเสีย ในกระบวนการส่งมอบคุณค่าของธุรกิจ

บนพื้นฐานของ การบริหารธุรกิจแบบ WIN WIN WIN ซึ่งจะเป็นความมั่นคงระยะยาว อย่างแท้จริง เพราะการทำธุรกิจที่แข่งขันกันอย่างเอาเป็นเอาตาย กับคู่แข่ง ไม่มีใครได้ประโยชน์จริงๆ และไม่ยั่งยืน

เพราะทันทีที่เรา โฟกัสการทำกำไร สูงสุดมุมมองของทุกคนที่เกี่ยวข้อง จะมีทางเลือกที่มากขึ้น และมองธุรกิจด้วยสายตาที่ยาวไกลขึ้น และปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกัน ในระยะยาวมากขึ้น ทำให้สัมพันธภาพ ในการทำธุรกิจ เป็นตัวปรับสมดุลย์ให้ธุรกิจมาสู่ตำแหน่งที่สมดุลย์ เป็นพลังแห่งความช่วยเหลือกันในระยะยาว เพราะการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ทุกครั้งล้วนแล้วแต่สั่นคลอนความมั่นคง การดำรงอยู่ของธุรกิจตลอดเวลา การร่วมพลังกันในการเกาะเกี่ยวยึดโยง ไปด้วยกัน ทำให้แต่ละธุรกิจเต็มไปด้วยพันธมิตรที่แน่นแฟ้น ฝ่าคลื่นลม พายุ ไปสู่จุดหมายอย่างปลอดภัยไปด้วยกัน

ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหาร ที่มีเครื่องมือสำหรับการบริหารข้อมูลอย่างถูกต้อง ผมมักจะกล่าวในชั้นเรียนเสมอว่า ข้อมูลพูดไม่ได้ แต่บอกความจริงทุกเรื่อง การทำธุรกิจ ที่ไม่เก็บข้อมูลและบริหารข้อมูลทำให้เสียโอกาส เหมือนเครื่องบินที่บินท่ามกลางความมืดมิด ใช้เพียงความรู้สึก มาบริหาร แค่เราปรับเปลี่ยนมุมมองและบริหารโดยอาศัยข้อมูล กำไรของการทำธุรกิจ จะเริ่มปรากฎกายให้เห็น โดยยังไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นเลย

บริหารธุรกิจโดยข้อมูล:อภิชัย ชัยรัตน์: Apichai chairatana