Shortcut

หลายๆคนแสวงหาทางลัดของจริงชีวิต หลายๆคนพูดถึงมันว่ามันไม่มีอยู่จริง ถ้าทางลัดหมายถึงการก้าวกระโดดข้ามจากอีกขั้นไปอีกขั้น ลองดู ว่ามันมีอยู่จริงมั้ย

เรา รู้ ว่า เรา รู้อะไร?

ก็แค่ลงมือทำ กล้าผิดถูกไปกับมัน อย่างน้อยน่าจะทำให้อะไรมันเร็วขึ้น รู้เป้าหมาย รู้วิธีไป แค่เสี่ยงไปกับมัน เมื่อเริ่มเดินทาง เราอาจพบเส้นทางลัดระหว่างทางก็ได้

เรา รู้ ว่า เรา ไม่รู้อะไร?

สิ่งนี้ก็เป็นความโชคดี ว่าเส้นทางที่เราจะไปนั้น เรายังขาดปัจจัยแห่งความสำเร็จอะไรบ้าง เริ่มที่จะเรียนรู้ ลงมือทำ ฝึกฝนมัน เหนื่อยเพิ่มขึ้นอีกนิดแต่ก็ เมื่อเริ่มเดินทางก็จะเห็น แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์

เรา ไม่รู้ ว่า เรา รู้อะไร?

บางครั้งชีวิตที่เราเดินทางมา เราสั่งสมสิ่งต่างๆมามากมายครับ มากจน เวลาเราอยู่ในวงสนทนา เรามักจะรู้สึกว่า สิ่งต่างๆเหล่านั้นเรารู้นะ หรือเวลามีใครมาปรึกษาอะไร?เรามักให้คำแนะนำให้เค้าได้อย่างดี แต่…ประเด็นนี้ สิ่งที่ผมเจอกับตัวเองคือ เพราะเราไม่มีเป้าหมายที่จะไป เราเลยไม่กล้าเดินทาง พอไม่กล้าเดินทางก็เลยไม่รู้ว่า เรามีทรัพยากรอะไรบ้าง….ลอง…เอาใหม่ ตั้งเป้าหมายอะไรซักอย่าง มุ่งมั่นไปกับมัน ระหว่างเดินทาง พบปัญหาอุปสรรค เราก็จะรู้ว่า เรามีของมั้ย ลองดูครับ…..เอาเล้ย..

เรา ไม่รู้ ว่า เรา ไม่รู้อะไร?

ความมุ่งมั่นต่อเป้าหมาย การเสาะแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหา ด้วยการถามคำถามที่ถูกต้องในแต่ละสถานะการณ์จะทำให้เราได้ค้นพบ แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ความเพียรพยายามที่จะเดินต่อ แสวงหาพันธมิตร กัลยาณมิตร จะเป็นผู้ชี้ทางสว่างให้กับเราเสมอ

ลองสำรวจและค้นหา ดูซิครับว่า ทั้ง 4 หัวข้อนั้น มีสิ่งไหนที่ เราเป็น เรามี ผมเชื่อว่า สิ่งที่ เรารู้และเราไม่รู้คือสิ่งที่กำหนดชีวิตของเรา ที่สำคัญไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรายังคง พึ่งทางลัดจริงๆของชีวิตคือ การเริ่มลงมือทำเดินตามความฝัน หามันให้เจอและเดินทางตามหามัน…..

อภิชัย ชัยรัตน์ : Apichai chairatana

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.