Sữa Lỗi Tài Khoản Zalo Bị Khóa Nằm 2020 mới nhất

Trong thời gian gần đây có một số tài khoản Zalo nhận được thông báo là “ Tài khoản của bạn tạm thời bị cấm sử dụng đến năm 2020” trước sự ngỡ ngàn cho dù tài khoản Zalo của mình hoàn toàn không truy cập hay truyền bá các văn hóa phẩm đồi trụy, lừa đảo, môi giới gì cả, … hay những cái tên có ki tu không hợp lệ và vi phạm với các quy định của App Zalo. Bài viết này mình sẽ giúp các bạn sữa lỗi nick zalo bị khóa tới năm 2020 thành công.

Cách 1: Đăng ký lại tài khoản bằng số điện thoại cũ hoặc đăng ký bằng sim dự phòng khác ( nếu bạn đang sử dụng 2 sim cùng lúc). Truy cập vào ứng dụng zalo > Đăng kí lại tài khoản ứng dụng (bao gồm số điện thoại và thông tin liên quan). Việc đăng kí này tương tự như với việc bạn đăng kí mới tài khoản của mình.

Cách 2: Gửi yêu cầu xác minh tính minh bạch của tài khoản và làm theo hướng dẫn từ hotro@zaloapp.com hoặc bạn có thể liên hệ 1900.561.558 ấn phím số 2 để chuyên viên Zalo hỗ trợ.

Chúc các bạn thành công nhé.

Like what you read? Give Apkhayp Blog a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.