مقایسه کود ارگانیک (ورمی کمپوست) با کود های شیمیایی

مقایسه کود ارگانیک (ورمی کمپوست) با کود های شیمیایی

vermi

استفاده از کودهای ارگانیک باعث حاصلخیزی خاک و افزایش برداشت محصول از زمین ها می گردد

 

 

 خاک حاصلخیزی که از مواد مغذی و هوموس غنی باشد کلید رشد میوه های بزرگتر و بیشتر، گل فراوان و عمر طولانی درختان میباشد

 

 

 از دیگر مزیت کود های ارگانیک هزینه بسیار پایین تر نسبت به کودهای شیمیایی میباشد

 

 

 استفاده ازکود های شیمیایی خطرات ناشی از آلودگی زیست محیطی کاهش حاصلخیزی خاک کاهش رطوبت نسبی خاک و کاهش مواد آلی خاک را همراه خواهد داشت.

 

 جدول زیر مقایسه کود های ارگانیک نسبت به کودهای شیمیایی با توجه به عوامل مختلف در زراعت و کشاورزی می باشد

کود ارگانیک (ورمی کمپوست)

کود شیمیایی

1-دارای تمام مواد غذایی مورد نیاز گیاه می‌باشد.

2- میزان مواد ارگانیکی خاک را افزایش می‌دهد.

3- غذای مورد نیاز موجودات خاک را تامین می‌کند.

4- در برابر آبشویی مقاومت بالایی دارند.

5- مواد غذایی را بطور پیوسته در طول مدت زمان آزاد می‌کند.

6- اثرات دراز مدت و تدریجی باعث می‌شود استفاده کننده در شرایط بد جوی نگران عدم دسترسی گیاه به موادمغذی نباشد و بخشی از آن برای سال بعد در خاک ذخیره شود.

7- کیفیت بسیار بالا و غنی بودن محصول نهایی از حیث عناصر غذایی و شکل ظاهری

1-چون غالبا تک عنصری بوده لذا مواد موجود در آن انتخابی بوده و در نتیجه بدلیل فقدان برخی از عناصر به کمبودهائی نیز منجر می‌شوند.

2- حیات موجودات خاک را مختل می‌کند.

3- به راحتی آبشویی می‌شوند.

4- گیاه زمان بسیار اندکی برای بهره‌برداری از آن را دارد.

5- بدلیل وجود اثرات کوتاه مدت نه تنها کمکی به جبران کمبودهای خاک در داراز مدت و سال‌های آتی نخواهد داشت بلکه بعضا به دلیل برخی مسائل جوی از جمله بارش‌های پیش‌بینی نشده و تصعید و غیره …… در همان سال هم مورد استفاده گیاه قرار نمی‌گیرد‌ و این یعنی ضرر اقتصادی برای کشاورز و دولت که برای کودها یارانه می‌دهد.

6- سالمنبودن و بی‌کیفیت بودن محصول نهایی بدلیل کمبود عناصر غذایی و بالا بودن حد مجاز مواد شیمیایی وعناصر مضر و فلزات سنگین

7- موجب تغییر بافت خاک می شوند

8- تغییر PH خاک به سمت قلیایی را موجب شده در نتیجه شرایط جذب را منفی می کنند.

9- موجب بالا بردن EC آب آبیاری شده شور کردن آب و خاک را در پی خواهند داشت

Click to Post