Δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα Σεπτεμβρίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 12

Στον Άγιο Δημήτριο Αττικής σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου της Δ.Ε. κ. Στέλλας Σταμέλου, συνεδρίασαν τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Arbo» στην έδρα αυτής, επί της οδού Αντιόπης αρ.31, προκειμένου να αποφασίσουν επί του κατωτέρω θέματος ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς υπηρεσίας μη Μελών της ΚοινΣεπ σε προγραμματισμένες δράσεις της.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ.:

1. Στέλλα Σταμέλου, Πρόεδρος

2. Μαρία Μπαλλούτσου, Γραμματέας

3. Νίκη Λουλουδάκη, Ταμίας

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πλήρης και νόμιμη απαρτία, η Δ.Ε…


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10

Στον Άγιο Δημήτριο Αττικής σήμερα 29 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου της Δ.Ε. κ. Στέλλας Σταμέλου, συνεδρίασαν τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Arbo» στην έδρα αυτής, επί της οδού Αντιόπης αρ.31, προκειμένου να αποφασίσουν επί του κατωτέρω θέματος ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς υπηρεσίας μη Μελών της ΚοινΣεπ σε προγραμματισμένη φιλανθρωπική εκδήλωση της.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ.:

1. Στέλλα Σταμέλου, Πρόεδρος

2. Μαρία Μπαλλούτσου, Γραμματέας

3. Νίκη Λουλουδάκη, Ταμίας

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πλήρης και νόμιμη απαρτία, η Δ.Ε. …


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 8

Στον Άγιο Δημήτριο Αττικής σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου της Δ.Ε. κ. Στέλλας Σταμέλου, συνεδρίασαν τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Arbo» στην έδρα αυτής, επί της οδού Αντιόπης αρ.31, προκειμένου να αποφασίσουν επί του κατωτέρω θέματος ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς υπηρεσίας μη Μελών της ΚοινΣεπ σε προγραμματισμένες δωρεάν δράσεις της.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ.:

1. Στέλλα Σταμέλου, Πρόεδρος

2. Μαρία Μπαλλούτσου, Γραμματέας

3. Νίκη Λουλουδάκη, Ταμίας

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πλήρης και νόμιμη απαρτία, η Δ.Ε. …


Στον Άγιο Δημήτριο Αττικής σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου της Δ.Ε. κ. Στέλλας Σταμέλου, συνεδρίασαν τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Arbo» στην έδρα αυτής, επί της οδού Αντιόπης αρ.31, προκειμένου να αποφασίσουν επί του κατωτέρω θέματος ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς υπηρεσίας μη Μέλους της ΚοινΣεπ σε προγραμματισμένη δράση της.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ.:

1. Στέλλα Σταμέλου, Πρόεδρος

2. Μαρία Μπαλλούτσου, Γραμματέας

3. Νίκη Λουλουδάκη, Ταμίας

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πλήρης και νόμιμη απαρτία, η Δ.Ε. …


Δημιουργικές δράσεις για παιδιά και εφήβους!

Μουσική, ρυθμός, κίνηση, θεατρική αγωγή, ζωγραφική, προσωπική έκφραση και άλλα πολλά εργαστήρια…για μικρά αλλά και για μεγάλα παιδιά!

« ΩΡΑ ΓΙΑ MUSICAL» (5+)

Θέατρο, τραγούδι, χορός όλα μαζί στο πιο διασκεδαστικό είδος θεάτρου! Το MUSICAL.

Με πολλαπλά οφέλη για την κιναισθητική ανάπτυξη των παιδιών , για την ενίσχυση της αυτό-έκφρασης, την καλλιέργεια της μουσικότητας και της ψυχαγωγίας τους, το musical ήρθε για να δώσει άλλο ρυθμό στη ζωή των παιδιών.

« ΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» (5+)

Με διάθεση εξερευνητή, οι μικροί μας φίλοι, ανακαλύπτουν τον πλούτο τον ρυθμικών παραλλαγών που υπάρχουν . Δημιουργούν τα…


Από τις 23 Απριλίου 2018 και για ένα χρόνο η Αθήνα θα είναι η Παγκόσμια Πρωτεύουσα του Βιβλίου για το 2018. Όλη η Αθήνα γιορτάζει διοργανώνοντας δράσεις που προωθούν την ανάγνωση, τον πολιτισμό, τη γνώση.

Από τη μεγάλη αυτή γιορτή δεν θα μπορούσε να λείπει και ο Πολυχώρος Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων ARBO.

Συμμετέχουμε στη μεγάλη αυτή γιορτή με τη δράση που διοργανώνουμε στις 20 Μαίου 2018 “Καλλιεργώντας τη Φιλαναγνωσία”!

Πρόγραμμα Δράσης

11:00 π.μ.-14:00 μ.μ.

Παρουσίαση-Αφήγηση του παιδικού βιβλίου “Ο γύρος του κόσμου με ένα ζευγάρι παπούτσια” από τη συγγραφέα Ζωή Καρούτζου-Φράγκου.

Μπορεί ένα ζευγάρι παπούτσια να κάνει τον γύρο του κόσμου…


Στον Άγιο Δημήτριο Αττικής σήμερα, 2 Μαίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου της Δ.Ε. κ. Στέλλας Σταμέλου, συνεδρίασαν τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Arbo» στην έδρα αυτής, επί της οδού Αντιόπης αρ.31, προκειμένου να αποφασίσουν επί του κατωτέρω θέματος ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς υπηρεσίας μη Μέλους της ΚοινΣεπ σε προγραμματισμένη δράση της.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ.:

1. Στέλλα Σταμέλου, Πρόεδρος

2. Μαρία Μπαλλούτσου, Γραμματέας

3. Νίκη Λουλουδάκη, Ταμίας

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πλήρης και νόμιμη απαρτία, η Δ.Ε. …


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 4

Στον Άγιο Δημήτριο Αττικής σήμερα, 30 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου της Δ.Ε. κ. Στέλλας Σταμέλου, συνεδρίασαν τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Arbo» στην έδρα αυτής, επί της οδού Αντιόπης αρ.31, προκειμένου να αποφασίσουν επί του κατωτέρω θέματος ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς υπηρεσίας μη Μελών της ΚοινΣεπ σε προγραμματισμένες δράσεις της.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ.:

1. Στέλλα Σταμέλου, Πρόεδρος

2. Μαρία Μπαλλούτσου, Γραμματέας

3. Νίκη Λουλουδάκη, Ταμίας

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πλήρης και νόμιμη απαρτία, η Δ.Ε. …


Χριστουγεννιάτικη Φιλανθρωπική Εκδήλωση του Συλλόγου Παι.δ.υ

Με τη Χριστουγεννιάτικη διαδραστική ιστορία “Βοήθεια!!! Μας κλέβουν τα Χριστούγεννα” συμμετείχε το #Arbo μας, με χαρά, στη Χριστουγεννιάτικη Φιλανθρωπική Εκδήλωση του Συλλόγου Παι.δ.υ.

Γονείς και παιδιά είχαν την ευκαιρία, παίζοντας μαζί, ν’ ανακαλύψουν την πραγματική ουσία των Χριστουγέννων και να σώσουν τη γιορτή των παιδιών από την εξαφάνιση. Μικροί και μεγάλοι, διασκεδάσαμε και στηρίξαμε με κέφι και αγάπη την προσπάθεια του συλλόγου.


Χριστούγεννα στον πλανήτη ΠΑΙ.ΔΥ και μια δυνατή δημιουργική ομάδα με αγάπη στην οικογένεια, έρχεται να προσφέρει τα δικά της στολίδια στην εκδήλωση.
Το #ΤΡΕΝΑΚΙ (Παιδικός σταθμός- Νηπιαγωγείο) και η δημιουργική ομάδα του #Arbo (Family Activities House) έχουν ετοιμάσει εργαστήρια για παιδιά με Χριστουγεννιάτικες κατασκευές καθώς και μια παιχνιδιάρικη διαδραστική ιστορία για όλη την οικογένεια.
Με τίτλο “ Βοήθεια!!! Μας κλέβουν τα Χριστούγεννα” προσκαλούμε μεγάλους και μικρούς σε μια περιπέτεια εξερεύνησης, δράσης, γέλιου και παιχνιδιού!
Ελάτε να μεταμορφωθούμε στους ακούραστους ήρωες που θ’ανακαλύψουν την πραγματική ουσία των Χριστουγέννων και θα σώσουν τη γιορτή των παιδιών από την εξαφάνιση.
Σε αυτό το παιχνίδι κανείς δεν είναι θεατής, είμαστε όλοι πρωταγωνιστές και στηρίζουμε με κέφι και αγάπη την προσπάθεια του συλλόγου ΠΑΙ.Δ.Υ.
Τιμή Εισόδου 5 ευρώ/άτομο — Ώρα προσέλευσης 10:45 π.μ
Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα προσφερθούν προς ενίσχυση του έργου του συλλόγου ΠΑΙ.Δ.Υ

Arbo Family Activities House

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store