Links and forward paths for my open session on the Core model at Utterly Content.

Links and resources (AKA Forward Paths)
Links and resources (AKA Forward Paths)

I gave this introduction to the Core model as an open session at Utterly Content on October 20. The session was a quick summary of my on-demand-workshop about the Core model.

In the full workshop I give a step by step introduction to the model and the process with examples and exercises. Each participant get access to their own core worksheet in Mural, and we also have a private Slack channel where I answer any question you might have.

PS! You can still sign up for the workshop, even though the conference itself has finished! …


I april 2020 var det 14 år sidan kjernemodellen blei født, på ein serviett på Hoppeloppeland.

Som bursdagsgave får du her historia bak kjernemodellen, henta fra den komande boka mi om kjernemodellen:

I 2006 stod jeg på mange måter på toppen av en karriere som seniorkonsulent, etter å ha jobbet med digital kommunikasjon, strategi og design i godt og vel 10 år. Etter å ha vært nettjournalist i et par år begynte jeg å jobbe med informasjonsarkitektur, brukeropplevelse og strategi i 1997, og var med på å bygge opp to banebrytende, tverrfaglige konsulentmiljøer på tvers av brukeropplevelse, strategi, design, innhold og teknologi.

Jeg hadde laget digitalstrategier med konserndirektører og metadatastragier for Forsvaret. Jeg hadde jobbet med gigantiske offentlige portaler og innovative forretningsmodeller for netthandel. Og jeg hadde misjonert knallhardt for brukerperspektivet, utifra en dyp overbevisning om at brukeren må stå i sentrum for alle digitale utviklingsprosjekter.


Det kan være utfordrande å samhandle med kundar og kollegaer frå heimekontoret. Her er mine beste tips for enkel fasilitering via video.

Denne artikkelen blir kontinuerlig oppdatert med tips og erfaringar. Send meg gjerne innspel på are@kjernekaren.no.

Andre har laga gode oversikter over gode samhandlingsverktøy for kontinuerlig kommunikasjon på Slack, Teams, osv.

Her skal eg ta for meg møter, workshops og andre formar for samhandling via video.

Generelt er det dei følgande formatene som kan fungere for samhandling over video.

1–1 videomøter

Dette er det aller enklaste formatet, som du kan sette i gang med meir eller mindre umiddelbart for å halde kontakten med dine nærmaste kollegaer. …


Koronakrisen gir ein unik anledning for kompetanseheving frå heimekontoret for mange av oss. Her er ein oppdatert ressursoversikt.

Headset og heimekontor kan være eit godt utgangspunkt for å lære seg nye metodar, verktøy og perspektiver. Ei utfordring er at mange av oss samtidig må ta oss av barnepass og heimeundervisning. Da er det asynkrone videokurs og foredrag som sannsynlegvis er mest aktuelt, slik at det er mulig å stoppe/pause læringa når du bør prioritere andre ting.

Det er i hovedsak to innfallsvinklar til videolæring:

 • Live kurs og undervisning, altså webinarer, kurs, konferanser og andre former for live streaming events, der du deltek i sanntid saman med andre, med muligheit for interaksjon med foredragsholdarar og andre deltakarar.
 • Streaming videokurs , altså kurs og sertifiseringar du kan kan ta asynkront. Det vil seie at du kan velge tidspunktet sjølv for når du vil lære, slik at du også har tid til å ta pauser og å ta deg av dine nærmaste. …

Koronaen er over oss. Men samfunnsmaskineriet må haldast i gang, sjølv frå heimekontoret. Og da er det videolæring og videojobbing som vil gjelde.

Denne oversikten er no delt i to:

Begge artiklane vil bli kontinuerlig oppdatert ressursar, tips og erfaringar. Send gjerne tips og kommentarar til are@kjernekaren.no, så skal eg legge det inn i oversikten.


Kjernemodellen er såpass anvendelig at den kan være litt vanskeleg å forklare. Den har rett og slett eit ammeputeproblem.

Image for post
Image for post
Freebag® - Ammepute og livsstilsprodukt.

Amming kan være vanskelig. Eitt av problema er at du blir sittande lenge i ein statisk posisjon, og det kan gå ut over rygg, nakke og armar. For å bøte på situasjonen treng du ei skikkelig god ammepute.

Da eg og kona fikk vår første førstefødte klarte vi heldigvis, etter litt om og men, å finne ei ammepute som funka. Den var stødig, formbar, vanntett, vaskbar og hadde akkurat passelig størrelse. Rett og slett den perfekte ammeputa.

Men det var jaggu ikkje lett å finne den!

Fordi produktet hadde eit ammeputeproblem.

Med andre ord at det var så anvendeleg at det blei vanskelig å forklare kva det eigentleg var for noko. …


Det er på tide å rydde opp i kundeservice — på tvers av alle kanalar.

Image for post
Image for post
Illustrasjon: Ribekka Beitveit

Chat, chatbot, telefon, epost, Facebook, nettsider, postmottak og oppmøte. Sliter din organisasjon med å få oversikt over alle kanalane til kundeservice? Svarer de på dei same spørsmåla gang på gang? Varierer svarene på tvers av kanalar?

Hvis du svarer ja på desse spørsmåla er det er på tide å ta tilbake kontrollen over kundeservice — på tvers av alle kanalar.

Samme problemer

Underteikna har jobba med eit titals kundeservice-prosjekter dei siste 20 åra, og ser at dei same problemstillingane ofte går igjen:

 • Lite kommunikasjon mellom ansvarlige pr kanal, og ingen som har oversikt på tvers
 • Kontinuerlig brannslokking, lang svartid, frustrerte kundar og lav…


The Core Model is a simple, effective and efficient tool that helps you prioritize, simplify and get things done in your digital channels.

Here is an introduction to the model, with an explanation of how to get started using it.

In this article you will learn:

 • What the core model is and what it can be used for
 • How a core workshop works
 • The preparations you need to do (strategy, target groups and user needs)
 • The different steps in the core model sheet
 • How to get started using the model yourself

What is the core model?

The core model was introduced in 2006 by me — Are — and it’s being used by all kinds of companies, organizations and consultants, all over the world.

Image for post
Image for post
The Core Model sheet. You can download it from coremodel.link/templates.

The most popular reference for the methodology is Ida Aalen’s seminal article on A List Apart from 2015, entitled The Core Model: Designing Inside Out for Better Results. The article features a great case study from The Norwegian Cancer Union. The model has also been featured in Megan Casey’s book The Content Strategy Toolkit. …


Kjernemodellen er eit praktisk og effektivt verktøy for å forenkle, forankre og få ting til å skje i digitale kanalar. Her er ei innføring i modellen, med forklaring av korleis du kjem i gang med å bruke den sjølv.

I denne artikkelen lærer du:

 • Kva kjernemodellen er, og kva kan den brukast til
 • Korleis prosessen rundt eit kjerneverksted bør fungere
 • Kva forarbeid du bør gjere med strategi, målgrupper og brukarbehov
 • Korleis du bør rigge kjerneverkstedet for å få maksimal effekt
 • Stegene i kjernearket som blir brukt i kjerneverkstedet
 • Korleis du kan kome i gang med å bruke modellen sjølv

Kva er kjernemodellen?

Kjernemodellen blei lansert i 2006, og blir brukt av mellom andre Gov.uk, Vipps, DNB, Gjensidige, Oslo kommune og Netlife Design.

Kjernemodellen er særlig populær blant UX-folk, innhaldsrådgivarar, nettredaktørar og digitale marknadsførarar, men blir også brukt av tenestedesignarar, produktsjefar og andre som på ein eller anna måte jobbar med digital strategi, design eller kommunikasjon. …


Er det mulig å leve å være ein kjernekar? Her er den enkle forretningsstrategien min, laga ved hjelp av kjernemodellen.

Dette har skjedd: For ei knapp veke sidan oppretta eg firmaet “Kjernekaren.no” i Brønnøysund. Målet mitt er å kunne leve av rådgivning, kurs og foredrag.

I rask rekkefølge har eg etablert ei rekke kanalar (eller kjerner om du vil), mellom anna nettside, blogg og facebook-side, for å nå målet mitt.

“Båten blir til mens eg ror”, men det ligg ein plan bak.

Ta deg gjerne ein kaffikopp ☕️ før du les vidare. Denne artikkelen tar cirka 10 minutter å lese, men eg lovar at den er både konkret og matnyttig!

(TLDR: Kjernemodellen funker til å lage forretningsplan, hvis rammene er riktig.) …

About

Are Gjertin Urkegjerde Halland

Kjernekar, syklist og far til 3 + kjernemodellen. Trenger du sparring, foredrag eller workshop? Kontakt meg på kjernekaren.no. // Inventor of the Core Model.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store