Bedelaar

Als mensen op straat om geld vragen vind ik het altijd lastig om te beslissen wat ik moet doen. Zou hij het gebruiken om een verslaving te financieren? Help je iemand er wel echt mee? Je hoort zelfs soms wel eens over professionele bedelaars die honderden euro’s per dag verdienen.

Toen ik vorig jaar in Mexico was vroeg iemand in Ciudad Juarez me ook om geld. We raakten in gesprek en hij bleek pas gedeporteerd te zijn uit de VS na daar zijn hele leven gewoond te hebben.

Hij vertelde me hoe het voor hem voelt om mensen om geld te vragen:

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Stef Arends’s story.