Het leefbaarheidsteam

In mijn woonplaats Eindhoven is sinds ongeveer een jaar een asielzoekerscentrum. Sinds de komst daarvan is het zogenaamde Leefbaarheidsteam ‘s nachts extra gaan patrouilleren om inbraken tegen te gaan. Niet omdat ze de asielzoekers niet vertrouwen, maar ‘gewoon voor de zekerheid’.

‘Wat zijn dat voor mensen?’, dacht ik toen ik dat hoorde. Het hele idee van een soort burgerwacht vond ik al eng klinken, en ik was ook erg benieuwd hoe ze tegen de komst van vluchtelingen aankeken.

Ik besloot, samen met Tove Elfferich, af te spreken met Henk de Kleijn en Frank de Bie, bestuursleden van het Leefbaarheidsteam:

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Stef Arends’s story.