‘Zo koud als een sneeuwpop!’

Sinds drie weken loop ik elke dag heen en weer tussen het station in Leiden en het Lipsius-gebouw van de universiteit. En elke dag zie ik op ieder raam papieren vellen zitten met dezelfde cartoon erop: een tank-achtige shovel, bestuurd door een professor, die bijna een vrouw overrijdt met een bord in haar hand waarop staat ‘STOP!’. De vrouw heeft de bestuurder blijkbaar gevraagd naar een alternatief plan, want hij kijkt een beetje dom en zegt ‘Plan B? Een leuk huisje in Groningen?’

Universiteit menselijk? Zo koud als een sneeuwpop

Ik stelde me zo voor dat de universiteit blijkbaar huizen wilde slopen, en ik had in de les ook al eens over plannen gehoord waarbij het huizenblok tegenover het Lipsius-gebouw tegen de vlakte zou gaan, maar ik wilde toch eens van de bewoners zelf weten wat er nu precies aan de hand was.

Ik dronk een kopje thee bij een gezin in de Arsenaalstraat, waar de cartoon ook op het raam geplakt zat:

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Stef Arends’s story.