işin aslı

Işin aslı sevgi saygı değil arkadaşım. Işin aslı belli kalıplara sığmak zorunda da değil.

Insanlar zamani bir turlu gecirmisler, gecirecekler de. Kendilerine dair deger onerileri olusturmalarina gerek yok. Ayiplanmasinlar, kizilmasinlar, “herkes” olsunlar yeterli.

Çantamda güzel bir şarap var. Eve gidip içmek için sabırsızlanıyorum. Kim bilir belki birkaç arkadaşımı çağırırım.

Insanlarla ilişkilerimde iliskideki mesafe paradoksu beni her zaman geriyor. Daha samimi olabilir miyim? Daha samimi olmali miyim? ( Temeli “Daha samimi olsam mutlu olur muyum?” ) Ya da ilişkilerimde adım atmazsam karşı taraf sıkılır mı beklemekten? Obsesif olarak adlandırılmak beni rahatsız etmiyor bu konuda. Belki kendimi içerisine dahil edebildiğim bir kelime olması mutlu bile eder.

Her neyse. Evime gideceğim şarabımı açacağım.

https://www.youtube.com/watch?v=Ij2vdvL7dx4

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.