Karikatürler üzerinden Flux
Kerem Sevencan
1274

Emeğinize sağlık başarılı bir yazı olmuş. Haftaya çalıştığım kurumda React üzerine bir sunum yapmam gerekiyor. Yazınız sunumun state yönetimi kısmında bana yol haritası oldu. Sunumdan önce redux konulu yazılınızda okumak isterim. İyi çalışmalar…

Like what you read? Give Arif Köken a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.