2018 оны сүүлийн 12 сарыг хэрхэн өнгөрүүлэх вэ…

Удахгүй болох шинэ жилийн мэндийг хүргье. Шинэ жил болоход 1 сар үлджээ. Шинэ он гэснээс 11-р сарын сүүлийн долоо хоног, мөн тун удахгүй хуучин оны сүүлийн 12-р сар эхлэхнээ. 2019 оноо хэрхэн шинэ зорилготойгоор ,хүчтэйгээр зоригтойгоор эхлүүлэх вэ, 2018 хэрхэн азжаргалтай дүгнэлттэй өндөрлүүлэх вэ тухай …

2018 оны хувьд 12-р сарыг онцгой өнгөрүүлье гэж бодлоо. Тэгэхээр надад 4-н долоо хоног, 31 онцгой өдрүүд байна. Эдгээр өдрүүдэд 2018 онд хийж чадаагүй олон зүйлийг сэтгэл гаргаж хийх болно…Тархиа биш мэдрэмжээ дагаж амьдрахаар шийлдээ.Мөн ирэх оноо төлөвлөн , шинэ зорилтууд тавина гэж бодохоор. Бяцхан энэ ертөнц мин эрх чөлөөгөөр, хүссэнээрээ байх эрхтэй билээ… Заа 12 -р сарын долоо хоног бүрийн сүүлийн блогоор уулзъя….Тухайн долоо хоногт онцгой юу хийснээ, юу мэдэрснээ хуваалцах болно. Бүгдийн үнсье. Хайртай шүү. амжилт хүсье.