When I get out of the taxi I see him. Lost in thought, he sprays an orange tree with water. “Good afternoon!” exclaims my father. My uncle, Bassam, turns around and drives his wheelchair down the mountain to greet us. He smiles. He has a special smile that lives up…

Als ik de taxi uitstap zie ik hem. In gedachten verzonken besproeit hij een sinaasappelboom met water. ‘Goedemiddag’, roept mijn vader. Mijn oom, Bassam, draait zich om en rijdt zijn rolstoel de berg af om m’n vader en mij te begroeten. Hij lacht. Hij heeft een bijzondere lach waarmee hij…

Kiezers in een stemlokaal voor Tweede Kamerverkiezingen 1977 (foto: Nationaal Archief, Bogaerts, Rob / Anefo)

Binnenkort mogen we als kiezers weer naar de stembus. We kiezen onze lokale vertegenwoordiger voor de komende vier jaar en in een van de laatste raadgevende referendums mogen we onze mening geven over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

Terwijl de overheid zich zorgen maakt over mogelijke desinformatie…

Paleis Huis ten Bosch aan de voorkant, ca. 1900.

Pas over enkele maanden vinden verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Toch is het goed om nu alvast vooruit te kijken naar de vragen die een nieuwe coalitie zal moeten beantwoorden. Wat zijn de vijf cruciale stappen die een nieuwe coalitie moet nemen om open data echt vooruit te brengen.

1. Krijgt iedereen daadwerkelijk het recht op toegang tot digitale overheidsinformatie in een open machine-leesbaar formaat?

Als je burgers meer wilt betrekken bij de politiek, hebben ze wel dezelfde informatie nodig

Het is volgens een groep van burgemeesters, wethouders en raadsleden ‘Code Oranje’. Ze stellen dat de kloof tussen burgers en bestuur kleiner moet worden. Dat bereik je niet door allerlei experimenten, loting en congressen maar door structureel de informatie ongelijkheid tussen bestuur en burgers aan te pakken.

Toen Thorbecke in…

Binnenhof (met Ridderzaal) Croes, Rob C. / Anefo 1988

We staan niet alleen aan de vooravond van Prinsjesdag en de onthulling van de nieuwe plannen voor het komend begrotingsjaar van het kabinet. Ook kan het niemand zijn ontgaan dat politieke partijen al zijn begonnen met verkiezingscampagnes. Het duurt nog wel even voordat we met z’n allen naar de stembus…

Tribute to Jo Cox

A big human and personal loss. Those who have had the privilege to meet Jo Cox know what a great and strong woman she was. Her charm and smiles filled the rooms when we met.

Jo was a true humanitarian. She was a caring powerhouse, giving…

Arjan El Fassed

@arjanelfassed | posts and views are my own

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store