Image for post
Image for post

When I get out of the taxi I see him. Lost in thought, he sprays an orange tree with water. “Good afternoon!” exclaims my father. My uncle, Bassam, turns around and drives his wheelchair down the mountain to greet us. He smiles. He has a special smile that lives up to his name. I bend over to kiss him, his cheek feels clammy. I cherish this memory. Today, a year ago, not only my uncle, but also a Palestinian national icon passed away.

Image for post
Image for post

Bassam Shaka’a is married to my father’s sister. In 1976, he was elected mayor of Nablus, the largest Palestinian city in the Israeli-occupied West Bank. He once told me that if his family had not lost their land and orange groves in the war of 1948, he would have become a farmer. …


Image for post
Image for post

Als ik de taxi uitstap zie ik hem. In gedachten verzonken besproeit hij een sinaasappelboom met water. ‘Goedemiddag’, roept mijn vader. Mijn oom, Bassam, draait zich om en rijdt zijn rolstoel de berg af om m’n vader en mij te begroeten. Hij lacht. Hij heeft een bijzondere lach waarmee hij zijn naam eer aan doet. Ik buig me voorover om hem te kussen zijn wang voelt klam aan. Ik koester deze herinnering. Deze week is niet alleen mijn oom maar ook een Palestijnse nationale icoon overleden.

Bassam Shaka’a is getrouwd met de zus van mijn vader. In 1976 werd hij tijdens lokale verkiezingen gekozen als burgemeester van Nabloes, de grootste Palestijnse stad op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Hij vertelde me ooit dat hij boer was geworden als zijn familie niet hun land en sinaasappelboomgaarden had verloren in de oorlog van 1948. Eind jaren zeventig en begin jaren 80 leidde hij samen met de andere gekozen Palestijnse burgemeesters stakingen, demonstraties en burgerlijke ongehoorzaamheidsacties tegen de bouw van nederzettingen. Het Israëlische militaire bestuur reageerde daarop met collectieve strafmaatregelen. Scholen werden gesloten, mensen werden massaal gearresteerd en de stad ging geregeld gebukt onder algehele uitgaansverboden. …


Image for post
Image for post

Binnenkort mogen we als kiezers weer naar de stembus. We kiezen onze lokale vertegenwoordiger voor de komende vier jaar en in een van de laatste raadgevende referendums mogen we onze mening geven over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

Terwijl de overheid zich zorgen maakt over mogelijke desinformatie van statelijke actoren, zijn burgers op zoek naar informatie om hun keuze te bepalen. Hoewel nepnieuws in staat lijkt te zijn om verkiezingscampagnes te verstoren en de publieke opinie te beïnvloeden heeft een gesloten overheid dezelfde onvoorspelbare resultaten.

Nepnieuws

In dit groeiende debat over hoe nepnieuws het beste aangepakt zou moeten worden, is de neiging bij overheden gericht op het uitbannen van nepnieuws. Het lijkt soms alsof politici die hard ‘nepnieuws!’ roepen vaak zelf niet een al te beste trackrecord hebben op het gebied van transparantie. …

About

Arjan El Fassed

@arjanelfassed | posts and views are my own

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store