มาขุด zcoin บน VPS
Tanakorn Piamsin
114

user/password ที่จะใช้สั่งตัวขุด เอาจากไหนครับ และใส่ยังไง ผมค้างที่ขั้นตอนนี้แหละ ไปต่อไม่ถูกเลยครับ ฮาๆๆ

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Arkadej Hongsee Kroekgarun’s story.