Review “ ESPino32” บอร์ด ESP32 น้องใหม่จาก ThaiEasyElec

Arkom Thaicharoen
2 min readAug 1, 2017

--

ผมเป็นวิทยากรสอนด้านการเขียนโปรแกรมด้าน IoT(Intenet of Thing)มาเป็นเวลา 4–5ปีหลังจากที่ลาออกจากการเป็นอาจารย์ประจำสอนในมหาวิทยาลัย เมื่อจัดอบรมผมต้องเป็นคนจัดหาอุปกรณ์ให้ผู้เข้าอบรมด้วย มักจะเกิดปัญหากับบอร์ด micro controller คุณภาพต่ำจากจีนเสมอ เช่น บัดกรีขามาไม่ครบทำให้ใช้งานไม่ได้ หรือร้ายแรงสุดคือเสียบไฟเลี้ยงปุ๊บควันขึ้นทันที

ภาพที่ 1 งาน Arduino Day

วิธีแก้ไขที่ดีที่สุดของผมคือซื้อบอร์ด Microcontroller ที่ใช้ Platform Arduino คุณภาพดีของคนไทยตัวแรกที่ผมใช้คือบอร์ด ESPino จาก ThaiEasyElec เพราะใช้ Microcontroller รหัส ESP-WROOM-02 ซึ่งผลิตโดย Espressif เองจึงสบายใจในการนำไปใช้ทุกหน่วยงานที่ผมไปจัดอบรมให้

ภาพที่ 2 บอร์ด ESPino

เมื่อต้นทางดีปลายทางย่อมสำเร็จ โปรเจคต่างๆ สร้างได้มากมาย เมื่อผู้เข้าอบรมได้ความรู้ผสมผสานกับไอเดียจึงได้ต้นแบบอุปกรณ์ IoT

ภาพที่ 3 อบรมให้ Starup Thailand ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก ซึ่งได้เข้ารอบได้ทุน 1 ล้านบาท 5 ทีม

แน่นอนว่าโปรเจคใหม่ๆ วิทยาการใหม่ๆ ความต้องการของผู้ใช้อันใช้ขีดจำกัดต้องการ Input/Output และการประมวลผลที่เร็วขึ้น จาก Microcontroller จึงได้ปรับเปลี่ยนมาใช้

บอร์ดรุ่น ESPino32 ซึ่งพัฒนาเพิ่มเติมจาก ESPin0 ดังนี้

0. ความสามารถในการสื่อสารเพิ่มเติมคือ Bluetooth

  1. มี DAC เพิ่ม 2 pin
  2. เพิ่ม pin Analog จากเดิม chip ESP จากมี Analog 1 pin เท่านั้น โดย ESPin032 แจกให้ 17 pin มีความละเอียด 12 bits หรือ 0–4095
ภาพที่ 4 ด้านหลังของบอร์ด ESPino32

3. การวาง pin และการแสดงตำแหน่งที่พร้อมให้ต่อวงจรได้ไม่ผิดพลาด

ภาพที่ 5 การวาง pin

4. เพิ่ม jumper ให้ทำการเลือกวิธีการจ่ายไฟเลี้ยง Vreg <-> Vbat สังเกตุสีเหลือง

ภาพที่ 6 ด้านหน้าบอร์ด ESPino32

ทดลองใช้งาน ESPino32 กับ Arduino

  1. วิธีการติดตั้งจาก https://github.com/espressif/arduino-esp32
ภาพที่ 7 ติดตั้ง profile ของ ESP32

2. เมื่อเสร็จขั้นตอนที่ 1 เปิดโปรแกรมมาจะพบบอร์ด ThaieasyElec’s ESPino32 พร้อมให้ใช้งาน

ภาพที่ 9 configuration profile ESPino32

3. ทดลองเขียนโปรแกรมให้รับค่า LDR (ตัวต้านทานแสง) กับ Thermistor (ตัวต้านทานอุณหภูมิ)

สรุป จากที่ได้ทดลองใช้งาน ESPino32 มีข้อสังเกตุดังนี้

  1. มีการเรียง pin ที่เป็นระเบียบทำให้ทำผู้ต่อวงจรไม่สับสน
  2. มีการระบุ pin ข้างๆบอร์ด ซึ่งปกติผู้ไม่ชำนาญเสียบ pin ผิดทำให้การทำงานของระบบผิดพลาด หรือโชคร้ายไปกว่านั้นทำให้อุปกรณ์พังทันที
  3. เหมาะในการทำโปรเจคเนื่องจาก pin ของ ESPino32 มีทั้งตัวผู้และตัวเมียในตัว
  4. สามารถปรับจ่ายไฟเลี้ยงวงจรได้จาก jumper

หากผู้อ่านสนใจ สินค้าพร้อมจำหน่ายแล้วตามลิ้งนี้ http://www.thaieasyelec.com/products/new-products/espino32-wifi-development-board-detail.html

--

--