Neden tanrıya inanamıyorum
Uzay Kalemdar
5.6K116

O kadar sıkıcı, cevabı defalarca verilmiş mantıksız çıkarımlar örgüsü bir yazı ki… okudukça taa ilkzamanlarıma döndüm. Hayat herkesin kendi algilaması, yapacak tek şey yaşayıp görmek, çok da kafa takma.. Ama yine de mealleri,tevratı vs karşılaştırmalı sakin kafayla oku, insanları ölçü alma.

Like what you read? Give armagan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.