Armağan DAL
Armağan DAL

Armağan DAL

Ait olduğum tek yer bedenim,ait olduğum tek zaman şimdi.