Kaip keisis transportavimo paslaugų pirkimas 2017 metais?

Jau dabar aišku, kad 2016–2017 metai transportavimo sektoriuje, o tuo pačiu ir šios paslaugos pirkimų sferoje atneša nemažai naujovių, kai kam ir sukrėtimų.

Kol vežėjai susirūpinę ateitimi kintant darbo santykių reguliavimui Europos Sąjungos senbuvėse (daugėja reikalavimų, ribojimų — didės kaštai), gamybinės ir prekybinės įmonės ieško būdų mažinti transportavimo kaštus.

Buvo įprasta, kad įmonės transporto/realizacijos ar kaip kitaip bepavadintas skyrius, kurio funkcija organizuoti produkcijos išvežimą/žaliavų atvežimą, patikėdavo šias veiklas atlikti logistikos bendrovei ar kelioms. Vėliau susigriebta, kad tokia paslauga kainuoja 8–15% nuo realaus frachto, o neretai ir daugiau. Tada pradėta patiems vykdyti vežėjų paiešką ir paslaugos pirkimą.

Ir štai čia ryškėja dvi esminės problemos, sąlygotos ne rinkos, o pačios veiklos organizavimo:

Neefektyvus darbas

Per daug rankinio darbo, per mažai automatizavimo ir gerai apgalvotų bei struktūrizuotų procesų. Darbuotojai aukoja labai daug laiko atlikdami pasikartojančius veiksmus „rankiniu“ būdu. Pavyzdžiui siuntinėdami el.laiškus, susirašinėdami Skype (logistikoje labai populiarus įrankis), skambinėdami. Tam , kad sužinotų vežėjų ar logistikos tarpininkų siūlomas kainas. Tada jas fiksuoja popieriuje ar Excel lentelėse, tam, kad galėtų palyginti siūlymus ir priimti sprendimą — kas transportuos įmonės krovinį. O tada ruošia sutartis ar /ir užsakymus vėlgi neretai tiesiog naudodamiesi Word arba Excel šablonais.

Logistikos bendrovės šiuos veiksmus paprastai atlieka efektyviau — naudoja kompiuterines programas, bent jau dokumentų ruošimui. Tačiau tokios sistemos pritaikytos ne gamybininkui arba prekybininkui. Tad šiuo atveju netgi ne sistemų kaina yra stabdis (kalbu apie lietuvišką programinę įrangą).

Neskaidrumas

Kur daug nestandartizuotų ir sunkiai atsekamų procesų — mažai kontrolės. Kur mažai kontrolės — puiki terpė „papildomam uždarbiui“. Kiekvienas verslininkas gali papasakoti bent vieną istoriją, kaip patobulinus kokią tai veiklos sritį / funkciją , staiga pasirodė, kad seniai buvo galima sutaupyti. Ir tai kelis kartus aktualiau būtent pirkimų veikloje negu kitose. Transportavimo paslaugų pirkimas ne išimtis.

Ne mažiau aktualus yra planavimas, kuris be istorijos analizės komplikuotas. O kaip šiuo metu, sakykime įmonės pardavimų vadovas, prognozuoja būsimus transportavimo kaštus? Pagal transporto vadybininko pateiktas šiandienines kainas. Tačiau šios kainos neretai atspindi tiktai šios įmonės transportavimo paslaugų pirkimo kainas, ne rinkos situaciją (atsiprašau jeigu ką nors įžeidžiau — yra nemažai įmonių, kurios „pulsą“ jaučia puikiai. Bet tikrai ne dauguma). Juk Lietuvoje nėra iš kur kitur šių kainų istoriją paimti.

Ir štai pokyčių BUM!

Daug kas matė poreikius ir galimybes išjudinti jau seniai sustingusią situaciją. Ir štai — praktiškai vienu metu Lietuvoje pasileido keletas portalų siūlančių galimybes bent kiek automatizuoti šią sritį. Nesileisiu į diskusiją aptarinėdamas jų trūkumus/pliusus, būtų nekorektiška. Kadangi mes kovo mėnesį “paleidžiame į gyvenimą” mūsų projektą CargoWin.eu . Išskirsiu tik keletą jo skirtumų nuo neseniai paleistų:

- „Aktyvus“ krovinių aukcionas. Kai visiems dalyviams matomos siūlomos kainos. Ir kiekvienas gali aktyviai realiu laiku reaguoti į pokyčius — keisti savo pasiūlymą.

- Bendravimas tarp krovinio siuntėjo ir vežėjų realiu laiku — pavadinkime tai CargoWin „Skype“ ar „Messenger“ ar kaip kitaip. Esmė viena — klausimai, atsakymai — visas bendravimas atliekamas vienoje vietoje, vienos sistemos pagalba. Netgi dokumentų kopijos (CMR, jų priedai,..) perteikiamos tuo pačiu kanalu.

- Visa su krovinio pervežimu susijusi istorija vienoje vietoje — bendravimas prieš sandorį, bendravimas po jo (pristatymo laikų tikslinimai ir t.t.), dokumentų kopijos. Kaip matote , mes sieksime kad turėtumėte įrankį ne tik nupirkti paslauga, bet ir tolimesnės eigos vykdymui bei kontrolei.

- Automatiškai paruošiami sutarčių / užsakymų dokumentai ir pateikiami vežėjams.

- lengvas “šokinėjimas” tarp pirkimo kanalų (taktikos keitimas). Šiuo metu galima: skelbti „uždarą“ krovinio aukcioną tik „atrinktiems“ vežėjams, taip pat skelbti „viešame“ aukcione arba vykdyti „sutartinių“ (kai kainos apibrėžtos sudarytose sutartyse“) vežėjų pasiruošimo pervežti apklausą. Jūs galite lengvai keisti kanalą, „miksuoti“ ,…

Pvz. priskiriu krovinį sutartiniam vežėjui > jis atsako, kad krovinio pervežti negalės > skelbiu uždarą aukcioną “saviems” vežėjams, bet jie siūlo per aukštas kainas > prijungiu ir atvirą aukcioną, taip gaunu geresnę kainą > “savi” vežėjai matydami, kad pasiūlymai krenta ir nenorėdami prarasti krovinį, pasiūlo tokią pačią kainą (gal ir truputį aukštesnę) > sudarau sandorį su “savu”, t.y. patikrintu vežėju už man tinkamą kainą. Taip nušaunu du zuikius — gera kaina ir patikimas vežėjas. Be to — į „uždarą“ aukcionų kviečiu tuos ką aš noriu — pats sprendžiu kas matys ir kas jo nematys netgi tarp „savų“ vežėju. Kartais tai turi prasmę.


Reziumuojant, noriu pakviesti diskusijai — ką Jūs labiausiai norėtumėte pakeisti transportavimo paslaugų pirkimų veikloje? Kas jus labiausiai erzina, matant esamą situaciją?