Készen kapott teszteredményeket böngészve végigfut az ember fejében, hogy milyen mélység lapulhat a végeredmény mögött? Minden grammra kimérve, komoly háttérkutatással megtámogatva van felépítve, mint egy újvonalas Tarantino-forgatókönyv, vagy a statisztika kozmetikusainak áldozatai vagyunk épp? Meg egyébként is:

ha a regformunkra futtatott A/B/n tesztünk 10%-kal jobban szerepel “B“ esetben, annak örülünk, Vincent?

Image for post
Image for post

Reflektálva a klasszikus mondatzárásra, öt Ponyvaregény-idézettel fogom megválaszolni azt, fokozatosan lépdelve egy ideális állapot felé, mindig egy-egy fontos aspektusát kibontva a tesztkiértékelés folyamatának. Műismeret előny, de nem kritérium - szóval, Vincent?

Jah… örülünk.

Mert az alapvetően jót jelent, ha A/B/n tesztelünk, mutatja, hogy érdekeltek vagyunk mélyebben megérteni az oldalunkon futó folyamatokat, és nem félünk ehhez adat alapon nyúlni. Azzal viszont vigyáznunk kell, hogy a kontextus nélkül kiragadott statisztikai mérőszámok minden jószándék ellenére hajlamosak rossz irányba terelni minket. Ilyen kontextusok lehetnek a mérés beállításai, a másodlagos KPI-ok vagy maga a vizsgált eredmény halmazának tulajdonságai is — ezek mind fontosak. Ebből eredően, ha a kontextus mérőszámaival nem foglalkozunk, attól a ponttól hozhatunk döntést akár végtelen számú A/B/n tesztből is, megtámogatott eredmények nélkül az egész nem ér többet, mintha egy szimpatikus kuruzslóra és két marék Pickwick teafűre alapoznánk a döntéseinket. …


The story of developing a handy Chrome plugin. Two times.

Image for post
Image for post

This is the brief story of some curious minds at Mito who tried to enhance a Google product by creating PDF Export Chrome Extension for Data Studio. As every good story, this one also involves some unexpected twists and complications, but also a happy end:

Finally we created a Chrome extension that you can add to your browser here: Google Data Studio PDF Export.

If you’re interested in the details of the story keep on reading, it gets good!

Early 2017 Google released Data Studio to the broader audience and feedbacks were generally great. Data visualization and analytics professionals loved the idea of visualizing data from multiple sources on an easy to use interface, with collaborative editing and multiple inherited advantages from other Google services. …


Valószínűleg ő lesz a következő legjobb barátunk

Image for post
Image for post

Talán egy példával a legegyszerűbb illusztrálni, hogy mi is a Firebase. Tegyük fel, hogy van egy mobilalkalmazásod, és azt szeretnéd, hogy a felhasználók

  1. bejelentkezhessenek,
  2. kedvencek közé rakhassanak tartalmakat, és
  3. push notificationt kapjanak bizonyos események után.

Ez elég egyszerűnek tűnik, a valóságban azonban egy több hétig tartó, komplex, több résztvevős, backendet is igénylő fejlesztés keretén belül valósítható csak meg, ami a költségvonzata mellett rengeteg extra hibalehetőséget is szülhet.

A Firebase egy olyan szolgáltatáscsomag a Google-től, amin keresztül a fenti funkciók mindegyike (és még sok minden más is) megvalósítható backend infrastruktúra és fejlesztő nélkül, egyszerűen, gyorsan — akár teljesen ingyen.

Jól hangzik, ugye? Valóban, persze ez sem csodaszer, nem mindenre jó, de amire igen, arra nagyon. …

About

Áron Igmándy

Team Lead @ Mito

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store