Чи міг би я витратити ці 5 років більш продуктивно? Навряд чи. Оскільки у 18 я точно не знав ні свого покликання, та не мав якихось вподобань у плані професії.
Я відразу навчався не заради знань, а заради умінь та навичок, оскільки навчаючись на історика…
Shnurov Dmitriy
11

Підтримую. У 17 років далеко не всі вже визначилися з фахом. Ба смію припустити — взагалі мало хто. І 5 років в універі — це півдесятиліття безтурботного життя, котре можна й варто витратити на самрозвиток і визначення майбутнього.

Like what you read? Give Art Bebik a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.