Українська вища освіта — мертва. Тримайтесь від неї подалі.
Dmytro Semenov
703104

"Чому людина втрачає п’ять років життя на переписування радянських конспектів"

Наприклад, за цей час можна не гарувати 8 годин на день в офісі, а вивчити те, що насправді цікаво (забивши на універ, звісно, й витягуючи лише на трійки).

І в будь-якому разі, будь-який роботодавець з мого фаху (копірайтер) вимагає диплома про вищу освіту.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.