Հարցազրույց Արմանի հետ

1․ինչով ես սիրում զբաղվել ազատ ժամանակ

2․ինչ որ սպորտի մասնակցում ես

3․կուզենաիր լինել ուրիշ երկրում եթե այո որ երկրում

4․Ինչ կենդանի ես սիրում

5․ինչ մասնագիտություն ես ընտրել ամագայի համար

6․ինչն է քեզ երջանկացնում

7․սիրում ես համակարգչային խաղեր

8․սիրոմ ես երաժտություն, եթե այո ինչ երաժտություն ես սիրում

9. եթե լինեիր հրաշագործ ինչ հրաշք կանեիր

10․սիրում ես ֆուտբոլ

11․ինչ ակումբ ես երկրպագում

12.ինչի համաար ես հաճախում թումո

13․հաճախ ես զբոսնում բակում

14․ով է ձեր կյանքի ամենակարևոր մարդը

Like what you read? Give Artur Ghahramanyan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.