Эсрэг цаг нэртэй энэхүү ном нь өнөө цагийг илт шүүмжилсэн боловч, худалын мөр нэгээхэн үзэгдэхгүй нь лавтай.Би анх энэ номыг арав дугаар ангидаа уншиж.Харин гурван жилийн дараа барьж аваад нэг ч эсээг нь гүйцэт л уншиж түвдсэнгүй ээ чин үнэнгээ өчихөд зүрх их халуун шатсан.Та нар тийм мэдрэмжийг мэдэх буй за гэж итгэнэм.

  • * *

Шүүмж нийтлэл тээргүүтнээр дагнан бичигдэж.Бас нэг өөр талт ёртөнцийг таньж өөрийгөө тольдох боловуу? гарчиг юуг нь дурсвал Алагчингууд, Ном хөтөлбөр түм түм наслатугай, Yolo, гэхчилэн урсана.Хамгийн таатай нь юу гэвэл энэ хүн хүнийг хайж эрэлхийлж таниулж буй бололтойдог шүү.

52р тал : Сэтгэлийн орон харанхуйлваас … хэсгээс

эцэст нь дүрстийн оронд юу их вэ ? Дүрсэнд шунах хүсэл их.Тэр хүслээ зөвхөн сэтгэлээр хязгаарлана.Нэгэнт хүсэл шунал чинь хязгаарлахын аргагүй. Их болоход сэтгэлийн орон тань харанхуйлж эхэлнэ.Энэ бол хөхрөгч дээр цэлийдэг гэдэг шиг гарцаагүй үнэн….

Ерөөс сэтгэл ямар хэрэгтэйд эргэлзэж эхэлнэ … /гээд удаах цогцолбор эхэлж байгаа болно/

Энэхүү номны хамгийн гэж хэсэг байгаа эсэхийг би үл мэднэ.Гэвч би мөнгө тоолохыг, шүлэг ч уншихыг хүсэж байна.

Give me a inspiration.Yeah i found that is money.sorry me please.

Өрнүүн дэлгэр энх тунх аж төрөөрэй хэмээх жаргаая.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Aruna Ani’s story.