Arvid Andenæs
Arvid Andenæs

Arvid Andenæs

Har sin bakgrunn frå bank og finans. Dei aller fleste i leiarposisjonar i sparebanksektoren. No i ulike styreposisjonar lokalt og nasjonalt.