Sign in

ردیابی ماشین و ارتقاء سطح رانندگی نوجوانان

رانندگی نوجوانان

این آمار به تنهایی کافی است که باعث شود والدین رانندگان نوجوان کابوس نداشته باشند. تصادفات اتومبیل و موتورسیکلت عامل اصلی مرگ و میر در نوجوانان در رانندگی است. رانندگان نوجوان از سنین 16 تا 19 سال ، سه برابر بیشتر از رانندگان 20 سال و بالاتر درتصادفات کشنده می شوند.

ابزارهایی که برای ارتقاء رانندگی ایمن لازم دارید

والدین وظیفه دارند که به رانندگان نوجوان خود بیاموزند که چگونه با خیال راحت رانندگی کنند. در نظرسنجی انجام شده توسط یک شرکت بیمه در امریکا 89 درصد از نوجوانان گفتند که والدین آنها بیشترین تأثیر را در نحوه رانندگی دارند. اما والدین همچنین می دانند که نوجوانان همیشه از بهترین داوری استفاده نمی کنند یا از قوانین پیروی نمی کنند.

والدین حق دارند بدانند که نوجوانانشان پشت فرمان، کجا می روند و با چه سرعتی رانندگی می کنند. فناوری GPS اکنون ابزاری برای ردیابی راننده نوجوان و نظارت بر استفاده وی از ماشین خانوادگی به والدین می دهد. جی پی اس دستگاه ردیاب موتورسیکلت و دیگر وسایل نقلیه داده های واقعی مکان و سرعت یک وسیله نقلیه را به رایانه شخصی، تبلت یا تلفن هوشمند ارسال می کنند. در صورت افزایش سرعت فراتر از حد مجاز یا رانندگی در خارج از مرزهای تعیین شده، دستگاه ها را می توان برای ارسال هشدار نیز برنامه ریزی کرد.

تقریباً به اندازه یک تلفن همراه، جی پی اس ردیاب خودرو می توانند در فضای باز نمایش داده شوند یا برای ردیابی مخفیانه وسیله نقلیه استفاده شوند. انتخاب شما این است که آیا شما می خواهید به نوجوان خود اطلاع دهید که مورد پیگیری قرار گرفته است (بعداً در مورد آن بعداً) یا اگر فقط می خواهید یک پنجره به عادت هایشان بیاندازید. از هر مسیری که انتخاب کنید، ردیابی GPS می تواند نوجوان خود را به یک راننده عالی تبدیل کند.

تقویت رفتار خوب

همانطور که اتفاق می افتد ، شما ممکن است متوجه شوید که نوجوان شما در واقع کارهای درستی را در پشت فرمان انجام می دهد و هر ترس از شما به راحتی با یک ردیاب GPS ساده قابل رؤیت است. یک مادر در ماین این حقیقت را از دست اول دانست.

گفتگو درباره عادات ایمن را آغاز کنید — در داخل و خارج از اتومبیل

گفتن نوجوان خود مبنی بر استفاده از دستگاه ردیابی می تواند فرصتی برای گفتگو در مورد عادات رانندگی ایمن باشد. همچنین می تواند الزامی برای آنها باشد که بتوانند ماشین والدین خود را سوار کنند یا حتی بخواهند خودروی شخصی خود را خریداری کنند.

دکتر لیزا کوهن ، روانشناس بالینی در مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا ، گفت: “برخی والدین وسیله ردیابی را بر روی خودروی نوجوان خود قرار می دهند.” وی گفت: “والدین حق دارند این کار را انجام دهند ، اما من توصیه می کنم ابتدا با نوجوان خود صادقانه در مورد برنامه های خود صحبت کنید. این نشان می دهد که شما به عنوان والدین از حقوق خود استفاده می کنید و این باعث می شود که رانندگی ایمن بین شما و فرزندتان ایجاد شود نه اینکه زمینه را برای ایجاد یک رابطه مخالف فراهم کنیم. ”

با نصب یک جی پی اس ردیاب شرکت آرا سیستم لحظه ای که نوجوان شما رانندگی می کند، عادات ایمنی را ایجاد می کنید که قصد دارند تا آخر عمر با آنها بچسبانید. نه تنها قصد دارید شیوه های رانندگی خوب را نادیده بگیرید بلکه رفتارهای خوب را نیز به کار خواهید گرفت. در دانستن اینکه نوجوان شما به هنگام رفتن در مدرسه دیر می شود یا در خانه یکی از دوستان خود می ماند، می توانید رفتارهای احتمالی کشنده مانند رانندگی در مستی را قبل از اینکه مسئله جدی شود، اصلاح کنید.

البته برخی از اصول اخلاقی وجود دارد که باید انجام شود تا شما بتوانید در ردیابی نوجوان خود خوب باشید. با داشتن صراحت و صادق بودن با آنها در مورد چرایی انجام این کار، نه تنها با نوجوان خود گفتگوی مفیدی را آغاز می کنید بلکه ضمن ارتقاء رانندگی ایمن ، اعتماد به نفس خود را نیز افزایش می دهید.

منبع: brickhousesecurity

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store