Plag Değerlendirmesi

Plag, bugüne kadar kullandıklarımdan çok farklı bir uygulama. Profilinizi sadece giriş yapmak için oluşturuyorsunuz. “Yay”dıklarınız ya da “geç”tikleriniz profilinizde gözükmüyor. Takip etme olayı da yok. Karşınıza dünyanın her yerinden insanların çıkabildiği bir uygulama. Başta kullanırken çok hevesliydim, attığım postlar bulaştıkça atasım geliyordu. Fakat kullanan azlığından kaynaklanıyor sanırım, benim için Twitter kadar sık kullandığım bir uygulama olamadı. Belki daha fazla bilinse, karşıma farklı kişiler ya da postlar çıksa daha ilgi çekici olabilirdi ve kullanmayı sürdürebilirdim.

Bunların dışında kendini geliştirmeye çalışan bir uygulama. İki farklı arka plan rengi var. “Gece modu” sayesinde arka planınızı karartarak kullanımı kendiniz için kolaylaştırabiliyorsunuz. Yeni yıl zamanında da kullanıcılarına ufak bir sürpriz yapmıştı. Farklı semboller eklenebiliyordu. Plag’ın bir diğer güzel yanı ise anket yapılabiliyor olması. Bu sayede kullanıcılar birbirlerine bir şekilde fikir danışmış oluyorlar, çok geniş çaplı bir uygulama olduğu için farklı fikirlerle karşılaşabiliyorsunuz.

Like what you read? Give Asel İrem Haraççı a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.