За RIP цигарите, или защо пак ГЕРБ са виновни…

От екрана на бТВ

Да. Има и такива цигари — RIP цигари. Reduced Ignition Propensity. Или на български — цигари с намалена способност за запалване…

Това има пряко отношение към пожара в Кресненското дефиле. Поне три неща са важни в случая с инцидента, при който цигара, изхвърлена от пастир, стана причина за унищожителения инцидент в региона:

  1. Разбира се, контрабандата. Ако ГЕРБ бяха направили нещо за контрабандата с цигари , както нахално се хвали премиерът — вероятно пастирът щеше да пуши цигари с бандерол — тоест, такива, които са минали европейски тест за запалимост (EN ISO 12863:2010). Цигарите на пастира щяха да отговарят и съответстват на решение 2011/496/ЕС на Европейската комисия, според което, Стандарт EN 16156:2010 „Цигари — оценка на способността да предизвикат запалване — изискване за безопасност“ и стандарт EN ISO 12863:2010 „Стандартен метод на изпитване за оценка на способността на цигари да предизвикат запалване“ отговарят на общото изискване за безопасност на Директива 2001/95/ЕО по отношение на риска, който обхващат.
  2. Второто важно нещо със сигурност е бедността. Тя е свързана с върховенството на Закона. Почти сигурен съм, че ако въпросният клет пастир работеше поне за минималната работна заплата, или за сума, адекватна на заплащането за такава професия в ЕС, той би бил по-склонен да си купува по-безопасни и по-безвредни цигари, отговарящи на европейския стандарт за здраве и пожарна безопасност… Но това предполага да има поне контрол върху това, как се наемат, заплащат и осигуряват тези хорица. Мафията обаче не обича това. За нея е добре да има роби, които работят за 200–300 лева. И, разбира се, да пушат цигари без бандерол и тестове за сигурност.
  3. Третото — за мен е най-важното: просто спрете цигарите. Това е вредно и безсмислено “хоби”. А очевидно и опасно за околната среда.

Дебатът в Европейския съюз за опасността от пожари, причиняващи смърт и щети, е с многогодишна давност. В свое прес-съобщение от 14 ноември 2011 г. Европейската комисия пише:

Брюксел, 14 ноември 2011 г. — Оставените без надзор запалени цигари са една от най-честите причини за пожарите с фатален край в Европа. Данните сочат, че броят на смъртните случаи може да бъде намален с над 40 % посредством въвеждането на така наречените цигари с „намалена способност за горене“. Това означава, че когато цигарите бъдат оставени без надзор, те се самоизгасят, като по този начин се намалява опасността от предизвикване на пожар. Тази мярка за безопасност вече се прилага в някои страни по света (САЩ, Канада, Австралия), както и в ЕС — във Финландия от април 2010 г. От 17 ноември 2011 г., след като новите стандарти за безопасност бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС, всички цигари, продавани в Европа, ще трябва да са съобразени с тези мерки. Националните органи ще отговарят за изпълнението на тази нова мярка за противопожарна безопасност.

Обобщавам, ако все още не е ясно: отговорността за трите — бедност, опасни цигари и липса на ефективни действия за намаляване на тютюношушенето в България отново лежи върху управляващите. А ГЕРБ управляват вече трети мандат.