Asgeir Rekkavik
Asgeir Rekkavik

Asgeir Rekkavik

Spesialbibliotekar på Deichman som jobber med metadata og kunnskapsorganisering.