#Hillary2016 – organizowanie wydarzeń

Ciekawą praktyką podczas wyborów prezydenckich w USA jest organizowanie imprez popierających kandydata. Nie są one jednak takie same. Sztab Hillary Clinton daje możliwość zaangażowania się w organizację czterech różnych wydarzeń.

Impreza dla wolontariuszy

Pierwszą z możliwości jest organizacja imprezy dla osób, które chciałyby pomóc przy kampanii. Wolontariusze w każdych wyborach są bardzo ważni, ponieważ ich głos jest tym z głębi serca. Warto się więc o nich troszczyć.

Wspólne oglądanie debaty

Oglądanie debat jest kolejnym czynnikiem integracji środowiska popierającego danego kandydata. Nic tak nie łączy, jak wspólne przeżywanie i emocje. To coś, jak wspólne oglądanie meczu piłkarskiego :)

W USA tych debat jest dość sporo, więc i możliwości wymiany doświadczeń jest również dużo.

Wspólne telefony

Sztaby są bardzo przygotowane do wyborów. Każdy z nich ma wcześniej zbadane tereny, które go popierają, z dokładnością do konkretnych adresów. Przekonałam się o tym już wczoraj, gdy sama dostałam taką listę z imieniem, nazwiskiem, wiekiem, telefonem i lokalem wyborczym, gdzie dana osoba zagłosuje.

Moim zadaniem było zadzwonić pod 100 numerów i upewnić się, że nadal będą głosować na Hillary Clinton i czy wiedzą, gdzie jest ich lokal wyborczy.

Zbieranie środków

Model fundraisingu jest tutaj bardzo rozbudowany, ale napiszę o tym w kolejnym wpisie. Na potrzeby tego artykułu poruszę jedynie kwestię organizowania wydarzeń pomagających w lokalnych społecznościach uzbierać środki na organizację działań kampanijnych.

Lokalne społeczności odgrwają tutaj ważną rolę. To organizatorzy znają większość osób przychodzących do ich domu i w łatwy sposób mogą prosić “znajomych” o takie wsparcie.

Jak możecie zauważyć, każdy z tych eventów jest dobrze przemyślany, a wolontariusze zainteresowani włączeniem się w kampanie mogą to zrobić w prosty sposób.

#strongertogether

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.