Kompromis

73/365

To było słowo przewodnie dzisiejszego wieczora. Czym jest kompromis? Czy na prawdę każde dochodzenie do kompromisu musi kończyć się ukrytym niezadowoleniem jednej ze stron? Tak, jeśli nam nie zależy. Nie, jeśli wytrwale szukamy tego wspólnego mianownika, który sprawi, że wszyscy będą zadowoleni. Bo żeby był kompromis, to wcześniej musi istnieć konflikt. A z czego on wynika, jeśli nie ze zrozumienia siebie nawzajem?


Środa, 07.12.2016

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Asija’s story.