Mieć wyjebane!

95/365

Czasem mieć w dupie nie wystarcza. Czasem trzeba mieć wyjebane. Czasem absurdy otaczającego świata są tak ogromne, że trzeba mieć na nie wyjebane. To czasem pomaga. Mnie. Bo Rocky ciągle będzie tylko psem, którego przestrzeń ograniczona jest dwu metrowym łańcuchem …


Czwartek, 29.12.2016

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.