خرید قرص سقط جنین

نحوه خرید قرص سقط جنین چگونه است؟

امروز قصد داریم در این مطلب به دور از هرگونه اصطلاحات عجیب و غریب پزشکی و به زبانی کاملاً ساده روش‌های تهیه یا بهتر بگوییم نحوه خرید قرص سقط جنین را برای شما عزیزان توضیح دهیم. این مقاله برگرفته از تجربه شخصی یک بیمار بوده که برای شما بیان کرده‌ایم.

پیش از شروع باید داروهای سقط جنین را بشناسیم و بدانیم به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ و اگر داروهای سقط جنین را به خوبی نمی‌شناسید و از مکانیسم آن‎ها، نحوه استفاده و عوارض ناشی از مصرف آنها اطلاعی ندارید مطلب انواع قرص‌ های سقط جنین و عوارض قرص سقط جنین ما را مطالعه کنید چون در مقاله‌های قبلی به طور کلی توضیحاتی را راجع به انواع مختلفقرص سقط جنین ، دادیم اما در مقدمه این بحث نیز انواع داروهای سقط جنین را به طور مختصر معرفی کرده و نام می‌بریم:

  • داروهای سقط جنین به صورت کلی شامل : میزوپروستول (Misoprostol)، سایتوتک (Cytotec)، میفپریستون (mifepristone)، پیتوسین (Pitocin)، همابیت (Hemabate) یا كربوپروست ترومتامين (Carboprost trometamine)، میفپرکس (Mifeprex)، اکسی توسین (oxytocin)، سرویدیل (Cervidil)، کربوپروست (carboprost)، سنتوسینون (Syntocinon)، پروستین ای 2 (Prostin E2)، پرپیدیل (Prepidil) و دینوپروستون (dinoprostone) می‎باشند.

داروهای سقط جنین به چندین شکل خوراکی، تزریقی و شیاف واژینال استفاده و تجویز می‌شوند :

  • قرص سقط جنین خوراکی : سایتوتک، میزوپروستول، میفپریستون، میفپرکس
  • داروی سقط جنین تزریقی داخل وریدی : پیتوسین، اکسی توسین
  • آمپول سقط جنین عضلانی : همابیت (كربوپروست ترومتامين)
  • شیاف واژینال سقط جنین : پروستین ای 2، دینوپروستون

از کجا قرص سقط جنین بخریم؟

ما برای کمک به شما عزیزان، شروع به تحقیق در خصوص نحوه تهیه و خرید این دارو کردیم. تحقیقات ما به دو بخش اصلی تقسیم شد: روش‌های خرید قانونی قرص سقط جنین و روش‌های خرید غیر قانونی این دارو و ما برای تحقیق هم شهر تهران را ملاک قرار دادیم و در آن شروع به جستجو کردیم.

با ما همراه باشید تا روش خرید این دارو را برای شما بیان کنیم .

ادامه مطالب : خرید قرص سقط جنین

Like what you read? Give Reza Askari a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.