Yazınızda haklı olduğunuz yerler çok var fakat Türkiye’yi tecavüzün beşiği gibi gösterdiğiniz…
Selman Ay
562

Ayrica Almanya’da sadece Almanlarin yasadigini düsünüyorsan bu dogru degil. Burada cok fazla yabanci bir nüfus var ve suc oranlarinin cok cok büyük bir kismi onlara ait. Ve son olarak Amerika nüfusu 323 milyon, Türkiye 80.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.