Kes ma olen ja mida soovin teada?

Nimi Aspiriin sai tuletatud sellest peavalust, mida tänapäeva meediakanalid jälgijale tekitavad. Tihtipeale on raske eristada reaalset ja väljamõeldud uudist. Meie grupis on esindatud üliõpilased BFMi erinevatest õppekavadest — Reklaam ja imagoloogia, Suhtekorraldus ning ka Avatud Ülikooli tudengid.

  • Rudolf-Gustav Hanni — õpin reklaami ja imagoloogiat ja olen sariettevõtja ja turundaja.
  • Triin Marleen Kruusimäe — õpin suhtekorraldust ja proovin tegeleda võimalikult paljude erinevate väljakutsetega
  • Vahur Krautman — ärijuht, kunstnik, muusik, investor ja reklaamitudeng. Saan ükskord loodetavasti teada kuidas maailm töötab.
  • Inger-Liis Heinsoo — Hiiumaalt pärit noor, õpin Aasta Ülikoolis programmis kommunikatsiooni ning püüan endas uuel aastal avastada uusi külgi
  • Vanessa Oks — õpin aasta ülikoolis programmis kommunikatsiooni, olen väljakutsetele avatud noor, kes tahab ennast pidevalt arendada.
  • Joel Põldoja — muusik, olnud reklaamimüüja erinevates Eesti meediaväljaannetes, reklaamitudeng. Jarl Kraag
  • Oliver-Gerd Vald — produtsent, fotograaf, kinnisvaraarendusega tegeleva firma ärijuht ning reklaam ja imagoloogia tudeng.
  • Daniel Erik Raidjõe — Meeldib oma hobidesse pühenduda süvitsi, tegelen kinnisvarafotograafiaga. Kogemus väikeäri haldamisega.
  • Jarl Kraag — Vaba hing, kes elab päev korraga ja ei muretse probleemide pärast.

Soovime teada saada, kui võimas on siis ikkagi aspiriini mõju ühiskonnale ning millised on selle tableti kokkupanemise tagamaad ja kaadritagused, mis tihtipeale laiema üldsuseni ei jõua. Samamoodi nagu aspiirin, on ühiskond ja kommunikatsioon ka üsna salajased ja kavalad, sest kohe ei panda kõiki kaarte lauale ning seetõttu jääb kommunikatsioonitudengitel palju avastamis- ja tõlgendamisvõimalusi.

Fenomen seisneb selles, et saab minna võrgustikuühiskonnas järjest sügavamale või hoopis laiendada oma leviala. Kommunikatsioon loob meile võimaluse valida ise sihtgrupp, laiendada ja kasvatada läbi selle võrgustiku oma meediumeid või tugevdada selle kindla sihtgrupi ühtekuuluvust, luues neile tänu kommunikatsiooni võimalustele ideaalse platvormi nende endi eesmärkide saavutamiseks.

Like what you read? Give Aspiriin a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.