Kursuse tagasiside

Rudolf-Gustav Hanni

1.Mida õppisid?

Selle põneva kursuse jooksul õppisin, kuidas paremini hinnata oma ja teiste tegevusi. Grupijuhina õppisin, kuidas üsna suurt ja vähe koos tegutsevat gruppi juhtida. Põnev oli teada saada, kuidas uurida erinevaid nähtusid kasutades vaatlust, fookusgruppe, intervjuusid jne. Meetodeid saan edaspidi ülikoolis ja töös rakendada.

2. Mis oli keeruline?

Mulle grupijuhina oli keeruline 9-liikmelist gruppi juhtida, mis vahepeal sai kokku ainult loengute ajal ja muul ajal toimus suhtlus digitaalselt. Mõnel hetkel, kus motivatsioon liikmetel natukene langes, oli keeruline seda uuesti tõsta. Õpitust oli kõige keerulisem väljakutse oli järgida poes perekonda ja panna nende tegevused kirja. Üsna creepy tunne tekkis.

3. Mis meeldis?

Mulle meeldis see kiire tempo kursusel ja teooria ühendamine kohese praktikaga. Üheskoos teiste tõid vaadates ja analüüsides tekkis ühiseid teadmisi ja samuti enda tööd teistega võrreldes sain aru, kui erinevalt võib ühele ülesandele läheneda. Praktiline õpe on minu meelest väga oluline ja niimoodi päris kogemust läbi tehes ja hiljem selle põhjal järeldusi tehes õpib inimene kõige paremini.

4. Mida kursusel teisiti korraldada?

Mulle meeldis väga, et külas käisid ka külalisesinejad. Neid võib kutsuda ka rohkem kohale. Mõned ülesandepüstitused jäid esimese hooga segaseks, neid annaks paremini sõnastada ja kommunikeerida.

5. Milline kaastudengite postitus meeldis mulle enim. Miks?

Kõige põnevam oli lugeda Triin Marleen Kruusimäe intervjuud poliitiku ja Riigikogu liikme Tarmo Kruusimäe meediatarbimisest. Nähes, millist meediat tarbib inimene saab väga palju lugeda inimese enda kohta. Haritud ja aktiivsete inimeste meediatarbimine erineb suurelt mitteharitumate inimestega. Kõrva taha panin, kuidas Tarmo hoiab ennast kiirelt uudistega kursis ja ei kuluta liiga palju aega. Leian ennast ise tihtipeale Postimehe veergu 3 korda tunni jooksul läbi kammimas, mis ei ole mõistlik ajakasutus.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.