Uudislugu 6: Esialgsetel andmetel osales valimistel 53,2% valijatest, Tallinnas järsk valimisaktiivsuse langus

Rudolf-Gustav Hanni

Foto: Postimees.ee

Oma viimases uudismeedia postituses võtan kokku kursuse jooksul palju kajastust saanud kohalike omavalitsuste valimised. Kampaaniaperiood oli pikk ja skandaale oli viimase hetkeni. Sellegi poolest oli valimisaktiivsus palju madalam võrreldes eelmise KOV valimisega. Kõige suurem langus oli just Tallinnas, kus hääletamas käis 10.6% vähem inimesi kui eelmistel valimistel, ehk kümned tuhanded valijad jäid koju. Isegi see, et 16+ saab valima minna ei tõstnud valimisaktiivsust.

Artiklis tuuakse välja erinevad valimisaktiivsused piirkonniti ja kõrvale on lisatud eelmiste KOV valimiste tulemused. Ainult Jõgeva, Viljandi, Võru ja Läänemaal kasvas valimisaktiivsus mõne komakoha võrra.

Sellega lõppes ka seekordne valimiskampaania. Ainuvõimu Tallinnas ei suudetud murda. Nüüd näitab aeg, milliseid koalitsioone moodustatakse ja kuidas uued KOVid tööle hakkavad.

Like what you read? Give Aspiriin a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.