Uudislugu 6: Rikastele kõrgemad maksud peale

Triin Marleen Kruusimäe

Üha kasvavas ebavõrdsuses majandusvaldkonnas soovitab Rahvusvaheline Valuutafond maksustada rohkem kõrgemapalgalisi.

IMF möönab küll, et lõhe rikaste ja vaeste vahel ei kao kuskile, kuid siiski saaks ohjeldada maksudest kõrvale hiilimist ja muid sehkendusi tugevama kontrolli ja kõrgemate maksudega. Artikli lõpu poole on toodud välja ka osade suurte riikide seisukohad antud teemal, millest tuleb välja see, et ei olda rahul piirideta maailmas ja vabas kaubanduses, mis nende arvates võimendab olulisel ebavõrdsust.

Mina isiklikult astmelist tulumaksu ei toeta ning ei leia, et tehtud töö ja vaeva eest tuleks maksta kõrgemaid makse. Küll aga olen nõus faktiga, et majanduslik ebavõrdsus aina kasvab erinevates maailma nurkades (nii ka meil Eestis), kuid selle vastu ei saa võidelda lihtsalt kõrgemate maksude kehtestamisega. Pigem tuleks suurendada maksude maksmisel kontrolli ning erinevate ametiühingute ja väikeste ettevõtete legitiimsust ning vähendada musta raha liikumist turul.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.