Hoe kunnen we Q diverser maken?
Rahul
1810

Beste Chris en Rahul,

Wat fijn dat jullie in ieder geval nadenken over diversiteit! Alle argumenten voor een meer divers personeelsbeleid zijn inmiddels wel genoemd geloof ik en worden door jullie beiden onderkend. De vraag zit hem meer in het “how”.

Onlangs was ik bij de PWA dev summit. Ik was niet heel erg op tijd met inschrijven en ik wist dat er een waitinglist was. Een van de vragen was echter naar je geslacht. Et Voila. Geen wachtlijst voor mij, maar direct toegang tot een super gaaf, leerzaam en inspirerend evenement (en veel lekker eten… dat moet ook gezegd)

Ik lees in de reacties (en bij Chris) een soort terughoudendheid ten aanzien van positieve discriminatie. Well.. ik ben dat niet! Ik bewijs liever als “excuus-truus” dat ik als vrouw (én L uit LHBT én ex-ziektewet werknemer — ja ik krik de aanwezigheid van minderheden lekker op!) een super goede asset en prima developer ben voor een team, dan dat ik überhaupt de kans niet krijg, omdat ik, net als de meeste vrouwen, niet zo super hoog van de toren blaas in een sollicitatiebrief en misschien wat minder Happy-nerd-taal (wat het ook moge zijn) bezig dan van een gemiddelde Q42-er verwacht wordt. Oh en ik kan absoluut niet tafelvoetballen…

Ik bedoel maar te zeggen; Kun je die “Spark” aflezen uit een sollicitatiebrief? Gaat de “How” er niet om, zoveel mogelijk diversiteit aan tafel te krijgen voor een kennismaking? Vrouw, moslim, Afrikaan… Praat met ze! Natuurlijk wil je uit een portfolio terugzien dat iemand bepaalde technieken kent, maar zoals al genoemd zal een vrouw iets minder snel zeggen een taal/techniek te beheersen, waar een man bij een keertje “rommelen” met een techniek dit gewoon op zijn CV zet (overigens terecht hoor, je kunt met “rommelen” veel technieken leren kennen). De lat hoeft niet zozeer lager voor [vrouwen], maar wellicht kun je leren tussen de regels door te lezen. En ja… iets vaker het voordeel van de twijfel geven in de vorm van positieve discriminatie kan daarbij helpen… Laat “Excuus Truus” maar zien dat ze veel meer is dan dat!

NB [vrouwen] kan ook staan voor niet-nederlandstaligen, LHBT’s, moslims en/of andere gelovigen, mensen met een ziektewet verleden etc.

Like what you read? Give Astrid Karsten a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.