Column 1: Bijgeloof

Ben jij bijgelovig?

Ik een beetje. Ik probeer het niet te zijn, omdat het je beperkt in je doen en laten en ik wil niet beperkt worden, maar toch gaat er altijd een rood lichtje branden als ik onder een ladder loop of als ik een zwarte kat heb aangeraakt.

Ik heb zelfs de vreemde gedachte dat als ik met mijn huidig lief naar plekken ga waar ik met mijn ex ben geweest, dat onze relatie zal verpesten. Precies of er rust een soort vloek op de plek. Terwijl ik maar al te goed weet dat een relatie niet verpest wordt door op bepaalde plekken te komen, maar gewoon door… Tja, niet meer echt te passen, geen moeite meer te doen, te veel verschillende ideeën te hebben,… Noem maar op.

Met het rationele idee in mijn achterhoofd dat bijgeloof dikke bullshit is, probeer ik dan ook tegen mijn bijgelovige instincten in te gaan. De quote “Feel the fear and do it anyway” vergezelt me steevast in die actie.

Ik vraag me altijd af: Wie heeft die regeltjes toch uitgevonden? 
- Niet onder een ladder lopen
- Geen zwarte katten aanraken
- …

Zo’n ouwe sadistische dakwerker misschien die zijn leven maar niets vond en het wou steken op het feit dat hij honderden keren onder een ladder was gelopen in zijn leven. Of is het net zo gelopen als bij bepaalde trends: een populair iemand zegt het en al de rest neemt het na een tijdje gewoon over?

In ieder geval, de persoon die het bijgeloof heeft uitgevonden (en op de een of andere manier stel ik mij altijd een man voor), verdient een stevige stomp onder zijn gat.

En die geef ik dan ook: een dikke fuck you telkens als ik vastberaden onder een ladder doorloop of een zwarte kat aanraak.

Ik breek toch genoeg glazen om dat ongeluk te compenseren. ;)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.