Stanje hrvatske Twitter sfere

Tviteraši su se većinom požalili na mržnju, previše politike, nekulturu, konstantno preseravanje i politiku. Ironično, politika se našla na drugom mjestu teme o kojoj se najviše tweeta.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Paolo Pelesk’s story.