Bir Mistik Cumartesi

Yeni ay öncesi Ay parlaklığını tamamen yitirirken gölgelerimizle yüzleşiyoruz. Kapalı, gizemli, karanlık zamanlar. Belirsizlik hakim olabilir. Yanlış anlamalar, aldanmalar ortaya çıkabilir. Kayıplar söz konusu olabilir.

Sezgilerimiz güçlü, rüyalar görebiliriz, gördüğümüz rüyaların türlü anlamları olabilir. Metafizik konuların içindeyiz. Zihnimiz kapalı ancak kalp gözümüz ardına kadar açık olabilir. Suları toprakla yol bulan bir nehir gibi akabiliriz.

Bir şekilde hem kendi özümüzle, hem de etrafımızdaki herşeyle ve herkesle bağlantı kurmaya çalışacağız. Geçmişte bu yönde harcadığımız emeği ve sonuçlarını artık daha açık görebiliriz. Verdiklerimiz ve yaptıklarımız hiç farkında olmadığımız ve düşünmediğimiz şekilde bize geri dönebilir.

Yeni ay öncesinde ruhsal dönüşümümüzü inşa etmeye başlayarak koyulacağız yola.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.