GİRİŞİMCİLİK, 2023 HEDEFLERİ VE SİSİFOS…

Girişimcilik ve 2023 hedeflerine dair uzun zamandır söylemek istediklerim vardı. Bu konuyu kaleme almak ise bugüne nasipmiş… Üzerine çok şeyler söylenmiştir girişimcilik için ancak nitelikli bir çıkarım yapabilmek pek mümkün olamıyor. Zira herkesin meseleye bakış açısı farklı noktalardan oluyor ve herkes şu an için kendi yöntemlerini denemekle meşgul. Bu yorumlar elbette girişimcilik ekosistemi için önemli adımlardır. Türkiye’de de “Girişimci” tanımı tam olarak tartışmaya/eleştiriye açık bir konumdadır. Farklılık ve tanım yapabilme problematiği de buradan kaynaklanmaktadır. Aslında bu tanım 1755 yılında Fransız asıllı İrlandalı Richard Cantillon tarafından yapılmış, “Girişimci; kâr elde etmek amacıyla işi organize eden ve işin riski üzerine alan kişidir” der. Ben de bu yoldan hareketle kendi çıkarımımı yaparak girişimcilik ekosisteminin bir paydaşı olma niyetindeyim.

Eğer “ben bir girişimciyim” ya da “ben girişimci olmak istiyorum” diyorsak, bu konuda herkes birer “Sisifos” olmalı ve o taşı her daim zirveye çıkarmaya çalışmalıdır.

2023 hedefleri ve inovatif girişimcilik kavramları, 2001 ekonomik krizi ve Global bazlı buhranın bir artı getirisi olarak şu an önümüzde durmaktadır. Krizden bir ders çıkarımı yapıldı. Bir parçanın bütününden ibaret olan bu kavramları yere sağlam basan argümanlar ile desteklemek gerekir. Şunu bilmemiz gerekir; Türkiye artık 10–15 yıl öncesinin Türkiye’si değil. KOBİ’ler, şirket içi eğitim ve AR-GE’ye büyük yatırımlar yapıyor. Başarılı inovasyon projelerinin hayata geçmesi ve katma değeri yüksek ürünler ortaya çıkarmak için mühendisler büyük bir öneme sahip. İşte bu noktada mühendislerimizi pozitif yönde motive etmemiz gerekiyor. Diğer yandan mühendislerimizi inovasyona yönlendirip, yetkin girişimcileri bu ekosisteme dâhil etmeliyiz.

Her girişimci birer “Sisifos” olmalı…

2023 hedeflerindeki 500 milyar dolar ihracata ancak nitelikli insanların girişimci ruha sahip olup ellerini taşın altına koymasıyla ulaşılabilir. Öncelikli olarak sorumluluk alıp bu sorumluluğu “Sisifos” mitindeki (söylence) gibi yılmadan bıkmadan tekrar etmeliyiz. Bir bina inşâ etmek zordur. Yeni bir sistem kurmak, onu kurgulamak…

Peki, nedir Sisifos’tan alacağımız ders?

Şöyle ki…

Zeus’un kararıyla Olimpos dağının tepesindekiler Korintos Kralı Sisifos’u dev bir kayayı dağın tepesine çıkarmakla cezalandırır. Ağır bir ceza. Ağır bir yük. Ve hiç bitmeyecek bir kısır döngü… İşte üretkenlik ve yılgınlığa mahal vermeyen hikâye de böyle başlar. Ve Sisifos, tam çıkardım derken, o esnada taş aşağı yeniden yuvarlanır. Taşın ardından bakan Sisifos aşağı inip tekrar taşı çıkarmaya çalışır. Aynı gayret ve aynı mutlu dertle! İşte bu kısır döngüyü trajik yapan da kahramanın her deneyişinde tekrar düşeceğini bile bile taşı yine yeniden aynı şevkle çıkarmaya gayret etmesidir.

Girişimcilik ve ekonomik sürdürülebilirlik de bizleri “Sisifos” yapıyor.

Sisifos, kayayı dağın tepesine çıkarmakla cezalandırılır. Tam çıkardığı sırada taş aşağı yeniden yuvarlanıyor, taşın ardından bakan Sisifos aşağı inip tekrar taşı çıkarmaya çalışır. Bu kısır döngüyü trajik yapan da kahramanın her deneyişinde tekrar düşeceğini bile bile taşı çıkarmaya gayret etmesidir. Bu bizler için de geçerlidir. Her defasında aynı azim ve kararlılıkla… Yılmamak ve pes etmemek adına…

Yılmadan, bıkmadan, usanmadan… Biliyoruz, o hedeflere ulaşıldığında yeni hedeflere yelken açacağız. Yine o taşı aynı mutlu kederlerle dağın zirvesine taşıyacağız.

Eğer “ben bir girişimciyim” ya da “ben girişimci olmak istiyorum” diyorsak, bu konuda herkes birer “Sisifos” olmalı ve o taşı her daim zirveye çıkarmaya çalışmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 hedefleri, girişimcilik ve inovasyon ile de bire bir bağlantılı olan bu söylence, yüzyıllar boyunca hepimize bir ders niteliğinde olmaya devam edecektir.

İrfan ATASOY — Türkiye Gazetesi — 22.08.2016

http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/irfan-atasoy/592923.aspx

Like what you read? Give İrfan Atasoy a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.